Hướng dẫn đo bóc và lập dự toán công trình

Mylearn.edu.vn

Chào bạn !

Hãy kích vào nút ThíchChia sẻ ủng hộ trang nhé.

Hãy đăng ký tài khoản nhận tài liệu miễn phí tại đây

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải

41. FILE DỰ TOÁN NHÀ VĂN PHÒNG PHƯƠNG ÁN MÓNG BĂNG - Tải Về

FILE DỰ TOÁN NHÀ VĂN PHÒNG PHƯƠNG ÁN MÓNG BĂNG

40. FILE DỰ TOÁN NHÀ VĂN PHÒNG - Tải Về

FILE DỰ TOÁN NHÀ VĂN PHÒNG

39. TỔNG HỢP CÁC THÔNG TƯ NGHỊ ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀO LẬP DỰ TOÁN - Tải Về

TỔNG HỢP CÁC THÔNG TƯ NGHỊ ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀO LẬP DỰ TOÁN

38. PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU - Tải Về

PHƯƠNG PHÁP LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU

37. TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHẦN 1 - Tải Về

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHẦN 1

36. LÝ THUYẾT ĐO BÓC VÀ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH PHẦN 2 - Tải Về

LÝ THUYẾT ĐO BÓC VÀ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH PHẦN 2

35. Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình - Tải Về

Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình

34. Dự toán mẫu nhà xưởng chính - Tải Về

Dự toán mẫu nhà xưởng chính

33. Dự toán mẫu nhà xưởng 90x20m2 - Tải Về

Dự toán mẫu nhà xưởng 90x20m2

32. Mẫu bảng tính khối lương - Tải Về

Mẫu bảng tính khối lương

31. QĐ 79/QĐ-BXD Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng - Tải Về

QĐ 79/QĐ-BXD Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

30. QĐ 1134/QĐ-BXD Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng - Tải Về

QĐ 1134/QĐ-BXD Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

29. TT 05/2016/TT - BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng - Tải Về

TT 05/2016/TT - BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng

28. TT 06/2016/TT - BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Tải Về

TT 06/2016/TT - BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

27. TT 06/ 2010/TT - BXD có phụ lục dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công - Tải Về

TT 06/ 2010/TT - BXD có phụ lục dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công

26. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình - Tải Về

Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

25. Phương pháp xác định định mức dự toán công trình - Tải Về

Phương pháp xác định định mức dự toán công trình

24. Dự toán xây dựng công trình - Tải Về

Dự toán xây dựng công trình

23. Phương pháp đo bóc khối lượng - Tải Về

Phương pháp đo bóc khối lượng

22. Một số công thức dùng bóc khối lượng - Tải Về

Một số công thức dùng bóc khối lượng

21. Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình - Tải Về

Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình

20. Công thức tính khối lượng phục vụ làm dự toán - Tải Về

Công thức tính khối lượng phục vụ làm dự toán

19. Phương pháp đo bóc khối lượng xây công trình - Tải Về

Phương pháp đo bóc khối lượng xây công trình

18. Bài giảng lập dự toán công trình - TS. Nguyễn Quốc Hùng - Tải Về

Bài giảng lập dự toán công trình - TS. Nguyễn Quốc Hùng

17. Tài liệu đo bóc khối lượng - Tải Về

Tài liệu đo bóc khối lượng

16. Bộ video 11 bài học dự toán trên Excel - Tải Về

Bộ video 11 bài học dự toán trên Excel

15. Bộ tài liệu giành cho người mới học dự toán - Tải Về

Bộ tài liệu giành cho người mới học dự toán

14. LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG - Tải Về

LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

13. Slide hướng dẫn + Bài tập + Bảng đo bóc khối lượng mẫu, dành cho người học đo bóc khối lượng - Tải Về

Slide hướng dẫn + Bài tập + Bảng đo bóc khối lượng mẫu, dành cho người học đo bóc khối lượng

12. Phần mềm tính thể tích, diện tích - Tải Về

Phần mềm tính thể tích, diện tích

11. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO - Tải Về

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG  CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

10. HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Tải Về

HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

9. Bài giảng lập dự toán công trình - TS. Nguyễn Quốc Hùng - Tải Về

Bài giảng lập dự toán công trình - TS. Nguyễn Quốc Hùng

8. Bộ tài liệu dành cho người mới học và làm dự toán - Tải Về

Bộ tài liệu dành cho người mới học và làm dự toán

7. Slide bài giảng đo bóc tiên lượng và lập dự toán phần đọc bản vẽ - Tải Về

Slide bài giảng đo bóc tiên lượng và lập dự toán phần đọc bản vẽ

6. Bộ video 11 bài học dự toán trên Excel - Tải Về

Bộ video 11 bài học dự toán trên Excel

5. Hướng dẫn đo bóc khối lượng phần ngầm - Tải Về

Hướng dẫn đo bóc khối lượng phần ngầm

4. Hướng dẫn thực hành đo bóc khối lượng - Tải Về

Hướng dẫn thực hành đo bóc khối lượng

3. Bảng tra các chi phí trong đầu tư xây dựng - Tải Về

Bảng tra các chi phí trong đầu tư xây dựng

2. Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng - Tải Về

Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng

1. Hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản và nâng cao - Tải Về

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơ bản và nâng cao

Đang cập nhập thêm ...

Bạn có thấy chia sẻ của trang này hữu ích không ạ ?

Hãy Thích (Like) để theo dõi những chia sẻ trên Fanpage Tài liệu ngành xây dựng nhé.

Kich vào NÚT " Yêu cầu tài liệu " bên dưới, để được gửi những tài liệu mà bạn đang cần


Bình luận Facebook

0356.81.87.86