Bộ video 11 bài học dự toán trên Excel

Bộ video 11 bài học dự toán trên Excel


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

Học Dự Toán qua Excel 2003, hướng dẫn từng bước lập dư toán trên excel 2003. Bạn có thể hiểu được lần lượt các bảng được lập như thế nào, các hệ số từ đâu ra.

Xem thêm: Hướng dẫn đo bóc và lập dự toán công trình

Tải Về

0356.81.87.86