in ấn sau khi làm dự toán xong

Nguyễn Xuân Hương - 22:10 27/11/2018
Xin chào Quốc Biên và cảm ơn câu hỏi của bạn! Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Về cơ bản, một quyển dự toán hoàn thiện bao gồm các thành phần được đóng theo thứ tự sau: 1. Bìa ngoài dự toán, ghi tên dự toán (dự toán thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt...), hạng mục, công trình, dự án... 2. Bìa lót thuyết minh dự toán (tên dự toán, hạng mục, công trình, cơ sở lập dự toán), giá trị dự toán, phần ký 3. Bảng tổng hợp dự toán 4. Bảng chi phí xây dựng 5. Bảng chi phí thiết bị 6. Bảng chênh lệch vật liệu, nhân công, máy thi công (nếu có) 7. Bảng chi phí hạng mục chung 8. Bảng dự toán công trình 9. Bảng hao phí vật tư
Nguyễn Quốc Biên - 01:05 28/11/2018
Cảm ơn bạn nhiều ạ
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn có thể kéo rộng tại góc dưới cùng bên tay phải của ô nội dụng để dễ nhìn
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.
0356.81.87.86