Vũ Anh Vương - 14:25 24/03/2020

Anh Mùi cho em hỏi RZ >10% trong tab Modal Participating Mass Ratios như công trình bài giảng thì công trình đang bị xoắn phải không ạ


Học viên của: Kết cấu
Nguyễn Bá Mùi - 21:44 24/03/2020

Bạn thân mến?

Bạn xem kỹ các Ux, uy, Uz là phần trăm Khối lượng tham gia dao động tịnh tiến theo các phương X, Y, Z

Còn cá Rx, Ry, Rz là phần trăm khối lượng tham gia giao động xoay theo các phương X, Y, Z.

Để biết công trình dao động ở chu kỳ như thế nào chủ yếu ta nhìn vào phần trăm dao động theo các ŨX, UY. Nếu 2 giá trị  này same same nhau tức là công trình đang tham gia vào dao động xoắn rồi mới xét đến các R nhé bạn

Còn khi Ux, Uy sấp sỉ 0 thì Rz đương nhiên sẽ lớn vì nó là dao động xoắn. nhưng thông thường thì toàn đến các mode 7-8 như dưới đây thì mới bắt đầu có xoắn và lúc này chúng ta đã dừng tính toán dao động rồi mà.

Trân trọng!


mylearn
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86