nội dụng cột bài 3

Nguyễn Văn Hữu - 13:45 15/11/2018
Cột 2d, 2c giống nhau mà

Đang tham gia: Kết cấu TT
Nguyễn Bá Mùi - 17:33 16/11/2018
í bạn là sao nhỉ? Cột 2D và 2C giống nhau là như nào?
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn có thể kéo rộng tại góc dưới cùng bên tay phải của ô nội dụng để dễ nhìn
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.
0356.81.87.86