Nguyễn Văn Hạnh - 09:42 08/02/2020

Giảng viên cho biết lệnh xoay mô hình như thế nào dùm. Xin cám ơn!

 


Học viên của: Etabs
Nguyễn Bá Mùi - 10:30 08/02/2020

Dear bạn

Mình chưa hiểu ý định câu hỏi bạn muốn hỏi cụ thể là gì????

Lệnh mô hình xoay là ntn???

1. Để xoay đối tượng theo các góc thì bạn dùng lệnh "Replicate" (Ctrl+R) rồi nhập thông số xoay ở tab "Radial"

2. Nếu ý bạn muốn là mô hình uốn lượn khi dao động mà bạn dùng từ Xoay ở trên thì bạn cần xem lại về chuyên môn Kết cấu. Nếu người trong nghề k được dùng từ này. Trong Kết cấu người ta gọi là các biến dạng hay là các dạng dao động của công trình. Muốn xem các dnagj dao động tích vào biểu tượng xem dao động + chọn dạng dao động và bấm "Start Amanition" để xem nhé.

Trân trọng!


mylearn
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86