Ninh anh Tuan - 10:43 31/01/2020

Cô vui lòng cho em xin file hồ sơ thiết kế theo từng giai đoạn:

  Thiết kế 1 bước

  Thiết kế 2 bước

  Thiết kế 3 bước

Trân trọng cảm ơn Cô!


Học viên của: Kết cấu Kết cấu TT Autocad Dự toán Etabs SAP2000
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86