Ninh anh Tuan - 10:43 31/01/2020

Cô vui lòng cho em xin file hồ sơ thiết kế theo từng giai đoạn:

  Thiết kế 1 bước

  Thiết kế 2 bước

  Thiết kế 3 bước

Trân trọng cảm ơn Cô!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn trả lời ở đây, để người hỏi có thể nhận được ngay qua email và không bị bỏ lỡ sự giúp đỡ của bạn.
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86