Trong bộ tài liệu phục vụ giảng dạy! mì

Nguyễn Thành Trung - 09:37 14/01/2020

Trong bộ tài liệu phục vụ giảng dạy! mình chỉ thấy có file định mức 1776. Vậy bên trung tâm có thể cho mình xin thêm file các bộ định mức khác được không?


Nguyễn Xuân Hương - 20:56 14/01/2020

Bạn cần bộ định mức nào? cho mình địa chỉ mail mình gửi nhé


Nguyễn Thành Trung - 21:31 14/01/2020

Bạn gửi mình xin bộ định mức 1777 và 1779 được không? Email: kstrung88@gmail.com


Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn trả lời ở đây, để người hỏi có thể nhận được ngay qua email và không bị bỏ lỡ sự giúp đỡ của bạn.
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86