Nguyễn Thành Trung - 09:37 14/01/2020

Trong bộ tài liệu phục vụ giảng dạy! mình chỉ thấy có file định mức 1776. Vậy bên trung tâm có thể cho mình xin thêm file các bộ định mức khác được không?


Học viên của: Dự toán
Nguyễn Xuân Hương - 20:56 14/01/2020

Bạn cần bộ định mức nào? cho mình địa chỉ mail mình gửi nhé

Nguyễn Thành Trung - 21:31 14/01/2020

Bạn gửi mình xin bộ định mức 1777 và 1779 được không? Email: kstrung88@gmail.com

Nguyễn Xuân Hương - 21:03 29/01/2020

Mình đã gửi mail, bạn check mail nhé

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86