chào mọi người em cần tính hoạt tải xe

Hoàng Văn Sáng - 08:17 10/12/2019

chào mọi người em cần tính hoạt tải xe 50tan khi di qua bể chứa nuóc


Nguyễn Bá Mùi - 09:46 10/12/2019

Dear bạn

Phần hoạt tải xe này khi qua bể nước bạn tham khảo trong bộ tiêu chuẩn giao thông về thiết kế đường 22-.TCN.... để tìm được phần tải trọng tác dụng lên các diện tích bánh xe và các thành phần lực của nó nhé.

Trân trọng!


Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn trả lời ở đây, để người hỏi có thể nhận được ngay qua email và không bị bỏ lỡ sự giúp đỡ của bạn.
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86