Trần Thanh Hiếu - 20:12 10/04/2019

Đề nghị giảng viên hướng dẫn kỹ thao tác xuất kết quả nội lực từ Etabs sang bảng tính Excel. Thao tác copy rồi past vào bảng tính.


Học viên của: Autocad Etabs Kết cấu TT
Nguyễn Bá Mùi - 20:27 10/04/2019

Dear bạn

Thao tác coppy từ etabs sang excel mình nghĩ nó là cái căn bản nhất mà các bạn thiết kế đều biết mà.

Bạn có thể cho video chậm lại là thấy được cách coppy nội lực này nhé.

Còn cách dùng bảng excel mình khuyến cáo các bạn k nên dùng sản phẩm của người khác mà k xem xét kỹ kẻo nhiều khi hiểu sai ý của tác giả nhé.

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86