Nguyễn Quốc Biên - 23:00 01/04/2019

Vâng, cần giúp gì bạn cứ hỏi nhé

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86