Đồ án môn học mẫu

Mylearn.edu.vn

37. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP đầy mô hình, etabs, safe, plaxis, bản vẽ kiến trúc, kết cấu, tiến độ, thuyết minh - Tải Về

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP đầy mô hình, etabs, safe, plaxis, bản vẽ kiến trúc, kết cấu, tiến độ, thuyết minh

36. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP đầy bản vẽ, mô hình, phụ lục, thuyết minh - Tải Về

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP đầy bản vẽ, mô hình, phụ lục, thuyết minh

35. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP đầy đủ kiến trúc, kết cấu, móng, thi công, thuyết minh - Tải Về

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP đầy đủ kiến trúc, kết cấu, móng, thi công, thuyết minh

34. Đồ án tốt nghiệp_Kinh Tế Xây Dựng (NUCE) - Tải Về

Đồ án tốt nghiệp_Kinh Tế Xây Dựng (NUCE)

33. ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ - Tải Về

ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ

32. FILE EXCEL TÍNH PHỤC VỤ ĐỒ ÁN THÉP - Tải Về

FILE EXCEL TÍNH PHỤC VỤ ĐỒ ÁN THÉP

31. Đồ án Kết Cấu Thép khung đơn giản 1 tầng, 1 nhịp - Tải Về

Đồ án Kết Cấu Thép khung đơn giản 1 tầng, 1 nhịp

30. Đồ án nền móng bản vẽ, thuyết minh, bản tra excel nền móng - Tải Về

Đồ án nền móng bản vẽ, thuyết minh, bản tra excel nền móng

29. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÒA NHÀ PHỨC HỢP 17 TẦNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - Tải Về

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÒA NHÀ PHỨC HỢP 17 TẦNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

28. Bảng tính cốp pha Sàn - Cột - Dầm - Tải Về

Bảng tính cốp pha Sàn - Cột - Dầm

27. Chương trình Đồ án sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối - Tải Về

Chương trình Đồ án sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối

26. Bảng tính đồ án nhà thép - xuất thuyết minh đồ án thép - Tải Về

Bảng tính đồ án nhà thép - xuất thuyết minh đồ án thép

25. Bảng tính đồ án thép Full - Đầy đủ - Tải Về

Bảng tính đồ án thép Full - Đầy đủ

24. Đồ án tổ chức thi công full Thuyết minh + Bản vẽ - Tải Về

Đồ án tổ chức thi công full Thuyết minh + Bản vẽ

23. Đồ án tổ chức thi công full Thuyết minh + Bản vẽ tiến độ + Bản vẽ tổng mặt bằng - Tải Về

Đồ án tổ chức thi công  full Thuyết minh + Bản vẽ tiến độ + Bản vẽ tổng mặt bằng

22. Đồ án thủy văn Thuyết minh và bảng tính - Tải Về

Đồ án thủy văn  Thuyết minh và bảng tính

21. Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công - Tải Về

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công

20. Đồ án bê tông 1 full Bản vẽ + thuyết minh - Tải Về

 Đồ án bê tông 1 full Bản vẽ + thuyết minh

19. Đồ án bê tông 1 full Bản vẽ + thuyết minh - Tải Về

Đồ án bê tông 1 full Bản vẽ + thuyết minh

18. Đồ án nền móng full Bản vẽ + thuyết minh - Tải Về

Đồ án nền móng full  Bản vẽ + thuyết minh

17. Đồ án bê tông 2 Bản vẽ + thuyết minh + Bảng tính các loại + Mô hình kết cấu sap2000 - Tải Về

Đồ án bê tông 2 Bản vẽ + thuyết minh + Bảng tính các loại + Mô hình kết cấu sap2000

16. Đồ án bê tông 2 Bản vẽ + thuyết minh + Bản tổ hợp nội - Tải Về

Đồ án bê tông 2 Bản vẽ + thuyết minh +  Bản tổ hợp nội

15. Đồ án bê tông 2 Bản vẽ + thuyết minh + Mô hình SAP + Bản tổ hợp nội + Bảng tính thép - Tải Về

Đồ án bê tông 2  Bản vẽ + thuyết minh + Mô hình SAP + Bản tổ hợp nội + Bảng tính thép

14. Đồ án kỹ thuật thi công - Tải Về

Đồ án kỹ thuật thi công

13. Đồ án thi công đúc bê tông cốt thép toàn khối - Tải Về

Đồ án thi công đúc bê tông cốt thép toàn khối

12. Đồ án thiết kế và xây dựng hầm giao thông - Tải Về

Đồ án thiết kế và xây dựng hầm giao thông

11. Đồ án bê tông 1 Bản vẽ + thuyết minh - Tải Về

Đồ án bê tông 1  Bản vẽ + thuyết minh

10. Đồ án bê tông 2 FULL Bản vẽ + thuyết minh + Bảng tính chi tiết - Tải Về

Đồ án bê tông 2 FULL  Bản vẽ + thuyết minh + Bảng tính chi tiết

9. Đồ án thép FULL Bản vẽ + thuyết minh + Bảng Excel + Đề cương hướng dẫn - Tải Về

Đồ án thép FULL Bản vẽ + thuyết minh + Bảng Excel  + Đề cương hướng dẫn

8. Bảng excel tổ hợp nội lực bê tông 2 - Tải Về

Bảng excel tổ hợp nội lực bê tông 2

7. 7 Mẫu đồ án tổ chức thi công - Tải Về

7 Mẫu đồ án tổ chức thi công

6. Đồ án thép 2 - Tải Về

Đồ án thép 2

5. Bảng tính đồ án nhà thép - xuất thuyết minh đồ án thép - Tải Về

Bảng tính đồ án nhà thép - xuất thuyết minh đồ án thép

4. Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép - Tải Về

Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép

3. Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công - Tải Về

Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công

2. Đồ án bê tông 2 FULL - Tải Về

Đồ án bê tông 2 FULL

1. Thuyết minh đồ án nền móng - Tải Về

Thuyết minh đồ án nền móng

Đang cập nhập thêm ...

Bạn có thấy chia sẻ của trang này hữu ích không ạ ?

Hãy Thích (Like) để theo dõi những chia sẻ trên Fanpage Tài liệu ngành xây dựng nhé.

Kich vào NÚT " Yêu cầu tài liệu " bên dưới, để được gửi những tài liệu mà bạn đang cần


Bình luận Facebook

0356.81.87.86