Tuyển tập 200+ đồ án chọn lọc ngành Xây dựng

16:17 25/05/2019   Mylearn

Chào bạn !

Hãy kích vào nút ThíchChia sẻ giúp mình nhé.

Hãy kích vào nút G+1 và chọn nút Chia sẻ
  

Hãy đăng ký tài khoản nhận tài liệu miễn phí tại đây

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải

Đồ án Bê tông cốt thép 1

Bản vẽ mẫu đồ án BTCT1 - Đại học Xây dựng: 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UlUzR2V1YWxRY0k

Hướng dẫn đồ án BTCT1 - Thầy Lý Trần Cường - Đại học Xây dựng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3czhmOXBqQzlwR1U

Hướng dẫn đồ án BTCT1 - ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh: 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3R2l1RFdtNzVyYkk

Đồ án Bê tông cốt thép 2

Đồ án Bê tông cốt thép 2 - Bản vẽ mẫu Đại học Xây dựng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dmxNb1JUdHA1ZW8

Đồ án BTCT2 - Đại học Xây dựng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dWotdzBlVmx0UU0
 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZV9ZU05Ec01OZmc

Đồ án BTCT2 - Đại học Kiến trúc Hà Nội:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NlNDUkJ5SmpPZ28

Đồ án BTCT2 - Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3WVgwMVVFQlN6Z1E

Đồ án Kết cấu Thép

Đồ án Kết cấu Thép - Đại học Xây dựng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3RHF3b1ZBQmt4a3c

Đồ án Kết cấu Thép - Đại học Bách khoa Đà Nẵng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bjFuSFJNWThNdXM

Bảng tính thép phục vụ làm Đồ án thép (Excel): 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3TVJPY3JkelhOd1E

Đồ án Kỹ thuật Thi công 1

Đồ án Kỹ thuật Thi công 1 - Đại học Xây dựng: 5 bản tham khảo

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Q2RNU0NfWG9NN1k
 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3cWg2MXVXdHY0eW8
 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3WExCenZrZ3VRN2s
 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3RndtaEpUMWZpQVU
 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3VEp5SVAtRnZNUTQ

Đồ án Kỹ thuật Thi công 1 - Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 4 bản tham khảo

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dkZNbjJ1WTdoMmM

Đồ án KTTC1 - ĐHBKDN - Thầy Chinh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3OWlILXg2VGYxWkU

Đồ án KTTC1 - ĐHBKDN - Thầy Hiếu:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Y3pNMDFORFV4N0U

Đồ án KTTC1 - ĐHBKDN - Thầy Vinh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3b1l6SGtSdThTVTA

Đồ án Kỹ thuật Thi công 2

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NlRPSDgwRTdwcDg

Đồ án KTTC2 - Đại học Xây dựng - Thầy Chính:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3QVFOTFEtQ1BEOEE

Đồ án KTTC2 - Đại học Xây dựng - Thầy Thám:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3R2IwSVdiZVpYczA

Đồ án KTTC2 - Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dE9CaTFFNUdNakk

Đồ án KTTC2 - Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZVZpQXVnZ1ZyekE

Đồ án KTTC2 - Thuyết minh tham khảo: 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NVhpcjBxV3dtaVk

Đồ án Nền móng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3QndYNlBxTXQyMnM

Đồ án Tổ chức thi công

Đồ án TCTC - Đại học Xây dựng - Thầy Cao Tuấn Anh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3QUhIcEszcms0V0E

Đồ án TCTC - Đại học Xây dựng - Thầy Bành:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NnNnVXVZNF9hT28

Đồ án TCTC - Đại học Xây dựng - Thầy Ngụ:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3SnVIUzY2OWtOak0

Đồ án TCTC - Đại học Bách khoa Đà Nẵng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3enhicFFETWZ3aG8

Đồ án TCTC - Đại học Bách khoa Đà Nẵng - Thầy Cầu:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3aWlRMXFMRHJTVkE

Đồ án Xử lý nước thải

Đồ án Xử lý nước thải 5000 dân:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dGQ1OWZRYXZpUXc

Đồ án Xử lý nước thải bãi rác Đồng Thành:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3MHZQUUVNX0M4X3M

Đồ án Xử lý nước thải bệnh viện Đà Nẵng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3RFJnTEF3cFpFLWs

Đồ án Xử lý nước thải nhà máy giấy công suất 1000m3:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NUt3dHFwMUs5Q1k

Đồ án Xử lý nước thải nhà máy mía đường:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3a3ZBZmtXaGxvTGM

Đồ án Cầu bê tông cốt thép

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3YnMyV3Rmcjhjbzg

Đồ án Đường - Đại học GTVT

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Y1VTTEJuamVsNWM

Đồ án Đường đào

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3YVZCM1pycWR1Z1U

Đồ án Thi công mặt đường ô tô

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bkVmVFZDa1YxMHM

Đồ án Tổ chức thi công mặt đường

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3cnk4MEVranNEWVU

Đồ án Kinh tế Xây dựng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3MDMwaW5RRzNPREU

Đồ án Quy hoạch cảng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3aXcyeUlpcEtOb0k

Đồ án Thủy văn

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3TEJVUGdVeVAzQWs

Đồ án Tốt nghiệp xây dựng

Đồ án tốt nghiệp phần kết cấu nhà 9 tầng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UWpBUng0LXo5VmM

Đồ án tốt nghiệp nhà 18 tầng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZkllNnltVmFVM0k

Đồ án tốt nghiệp nhà 20 tầng + 5 tầng thương mại

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bmZpVG9mcEhjNUE

Đồ án tốt nghiệp nhà Bảo hiểm nhân thọ

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3RVpMRDQ5OVFnNHM

Đồ án tốt nghiệp khách sạn Nha Trang

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Sm4wTERjdmc0OFU

Đồ án tốt nghiệp sử dụng cọc nhồi

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3V3hXNEFJXzYxSVU

Đồ án tốt nghiệp ĐH Bách khoa Đà Nẵng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3N3VBNFhLVTkya1k

Đồ án tốt nghiệp phần kết cấu thép

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3X0FzZmZSN3BSak0

Đồ án tốt nghiệp phần tổ chức thi công

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3TGZJdWRVaUhEcUU

Đồ án tốt nghiệp Cấp thoát nước

Đồ án cấp nước Châu Đốc, An Giang

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3QWwyQ25lQXI2U1U

Đồ án cấp thoát nước An Phú Cư, TP Hồ Chí Minh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3djcxVVo1X05HdE0

Đồ án thoát nước Linh Trung II

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bWdzdTdZMEJ3WWs

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3SkNaQmgzV0FMbVk
https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3LTlEY2c5aGpvaFE
https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UlVQZnQtWS0xWXc
https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Z3I3S0JXWkQwa1k
https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3aVpBeXlkWktXMVU
https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NGVMaXVMbWd4ZFk

Đồ án thiết kế cầu

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3T3BuN0FlcURKZ0E

Đồ án thiết kế cầu Bà Lớn

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Y2RCY3JjbmFPbms

Đồ án tốt nghiệp Tin học Xây dựng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3R1pydFZCUnVqUEE

Đang cập nhập thêm ...

Bạn có thấy chia sẻ của trang này hữu ích không ạ ?

Hãy Thích (Like) để theo dõi những chia sẻ trên Fanpage Tài liệu ngành xây dựng nhé.

Kich vào NÚT " Yêu cầu tài liệu " bên dưới, để được gửi những tài liệu mà bạn đang cần


KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86