Tuyển tập 200+ đồ án chọn lọc ngành Xây dựng

16:17 25/05/2019   Mylearn

Chào bạn !

Hãy kích vào nút ThíchChia sẻ giúp mình nhé.

Hãy kích vào nút G+1 và chọn nút Chia sẻ
  

Hãy đăng ký tài khoản nhận tài liệu miễn phí tại đây

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải

Đồ án Bê tông cốt thép 1

Bản vẽ mẫu đồ án BTCT1 - Đại học Xây dựng: 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UlUzR2V1YWxRY0k

Hướng dẫn đồ án BTCT1 - Thầy Lý Trần Cường - Đại học Xây dựng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3czhmOXBqQzlwR1U

Hướng dẫn đồ án BTCT1 - ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh: 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3R2l1RFdtNzVyYkk

Đồ án Bê tông cốt thép 2

Đồ án Bê tông cốt thép 2 - Bản vẽ mẫu Đại học Xây dựng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dmxNb1JUdHA1ZW8

Đồ án BTCT2 - Đại học Xây dựng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dWotdzBlVmx0UU0
 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZV9ZU05Ec01OZmc

Đồ án BTCT2 - Đại học Kiến trúc Hà Nội:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NlNDUkJ5SmpPZ28

Đồ án BTCT2 - Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3WVgwMVVFQlN6Z1E

Đồ án Kết cấu Thép

Đồ án Kết cấu Thép - Đại học Xây dựng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3RHF3b1ZBQmt4a3c

Đồ án Kết cấu Thép - Đại học Bách khoa Đà Nẵng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bjFuSFJNWThNdXM

Bảng tính thép phục vụ làm Đồ án thép (Excel): 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3TVJPY3JkelhOd1E

Đồ án Kỹ thuật Thi công 1

Đồ án Kỹ thuật Thi công 1 - Đại học Xây dựng: 5 bản tham khảo

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Q2RNU0NfWG9NN1k
 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3cWg2MXVXdHY0eW8
 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3WExCenZrZ3VRN2s
 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3RndtaEpUMWZpQVU
 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3VEp5SVAtRnZNUTQ

Đồ án Kỹ thuật Thi công 1 - Đại học Bách khoa Đà Nẵng: 4 bản tham khảo

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dkZNbjJ1WTdoMmM

Đồ án KTTC1 - ĐHBKDN - Thầy Chinh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3OWlILXg2VGYxWkU

Đồ án KTTC1 - ĐHBKDN - Thầy Hiếu:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Y3pNMDFORFV4N0U

Đồ án KTTC1 - ĐHBKDN - Thầy Vinh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3b1l6SGtSdThTVTA

Đồ án Kỹ thuật Thi công 2

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NlRPSDgwRTdwcDg

Đồ án KTTC2 - Đại học Xây dựng - Thầy Chính:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3QVFOTFEtQ1BEOEE

Đồ án KTTC2 - Đại học Xây dựng - Thầy Thám:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3R2IwSVdiZVpYczA

Đồ án KTTC2 - Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dE9CaTFFNUdNakk

Đồ án KTTC2 - Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZVZpQXVnZ1ZyekE

Đồ án KTTC2 - Thuyết minh tham khảo: 

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NVhpcjBxV3dtaVk

Đồ án Nền móng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3QndYNlBxTXQyMnM

Đồ án Tổ chức thi công

Đồ án TCTC - Đại học Xây dựng - Thầy Cao Tuấn Anh:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3QUhIcEszcms0V0E

Đồ án TCTC - Đại học Xây dựng - Thầy Bành:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NnNnVXVZNF9hT28

Đồ án TCTC - Đại học Xây dựng - Thầy Ngụ:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3SnVIUzY2OWtOak0

Đồ án TCTC - Đại học Bách khoa Đà Nẵng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3enhicFFETWZ3aG8

Đồ án TCTC - Đại học Bách khoa Đà Nẵng - Thầy Cầu:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3aWlRMXFMRHJTVkE

Đồ án Xử lý nước thải

Đồ án Xử lý nước thải 5000 dân:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dGQ1OWZRYXZpUXc

Đồ án Xử lý nước thải bãi rác Đồng Thành:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3MHZQUUVNX0M4X3M

Đồ án Xử lý nước thải bệnh viện Đà Nẵng:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3RFJnTEF3cFpFLWs

Đồ án Xử lý nước thải nhà máy giấy công suất 1000m3:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NUt3dHFwMUs5Q1k

Đồ án Xử lý nước thải nhà máy mía đường:

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3a3ZBZmtXaGxvTGM

Đồ án Cầu bê tông cốt thép

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3YnMyV3Rmcjhjbzg

Đồ án Đường - Đại học GTVT

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Y1VTTEJuamVsNWM

Đồ án Đường đào

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3YVZCM1pycWR1Z1U

Đồ án Thi công mặt đường ô tô

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bkVmVFZDa1YxMHM

Đồ án Tổ chức thi công mặt đường

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3cnk4MEVranNEWVU

Đồ án Kinh tế Xây dựng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3MDMwaW5RRzNPREU

Đồ án Quy hoạch cảng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3aXcyeUlpcEtOb0k

Đồ án Thủy văn

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3TEJVUGdVeVAzQWs

Đồ án Tốt nghiệp xây dựng

Đồ án tốt nghiệp phần kết cấu nhà 9 tầng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UWpBUng0LXo5VmM

Đồ án tốt nghiệp nhà 18 tầng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZkllNnltVmFVM0k

Đồ án tốt nghiệp nhà 20 tầng + 5 tầng thương mại

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bmZpVG9mcEhjNUE

Đồ án tốt nghiệp nhà Bảo hiểm nhân thọ

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3RVpMRDQ5OVFnNHM

Đồ án tốt nghiệp khách sạn Nha Trang

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Sm4wTERjdmc0OFU

Đồ án tốt nghiệp sử dụng cọc nhồi

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3V3hXNEFJXzYxSVU

Đồ án tốt nghiệp ĐH Bách khoa Đà Nẵng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3N3VBNFhLVTkya1k

Đồ án tốt nghiệp phần kết cấu thép

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3X0FzZmZSN3BSak0

Đồ án tốt nghiệp phần tổ chức thi công

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3TGZJdWRVaUhEcUU

Đồ án tốt nghiệp Cấp thoát nước

Đồ án cấp nước Châu Đốc, An Giang

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3QWwyQ25lQXI2U1U

Đồ án cấp thoát nước An Phú Cư, TP Hồ Chí Minh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3djcxVVo1X05HdE0

Đồ án thoát nước Linh Trung II

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bWdzdTdZMEJ3WWs

Đồ án tốt nghiệp Cầu đường

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3SkNaQmgzV0FMbVk
https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3LTlEY2c5aGpvaFE
https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UlVQZnQtWS0xWXc
https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Z3I3S0JXWkQwa1k
https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3aVpBeXlkWktXMVU
https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NGVMaXVMbWd4ZFk

Đồ án thiết kế cầu

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3T3BuN0FlcURKZ0E

Đồ án thiết kế cầu Bà Lớn

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Y2RCY3JjbmFPbms

Đồ án tốt nghiệp Tin học Xây dựng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3R1pydFZCUnVqUEE

Đang cập nhập thêm ...

Bạn có thấy chia sẻ của trang này hữu ích không ạ ?

Hãy Thích (Like) để theo dõi những chia sẻ trên Fanpage Tài liệu ngành xây dựng nhé.

Kich vào NÚT " Yêu cầu tài liệu " bên dưới, để được gửi những tài liệu mà bạn đang cần


KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG
 • Thiết kế kết cấu nhà dân dụng

  Khóa học được đúc kết từ chính kinh nghiệm của những đàn anh đi trước, cách làm của những công ty lớn làm về kết cấu dân dụng hiện nay đang áp dụng
  Xem thêm

 • Autocad cơ bản nâng cao

  Khóa học sẽ hoàn thiện kiến thức về autocad một cách có hệ thống, bài bản để bạn vận dụng hiệu quả nhất như tốc độ vẽ nhanh, quản lý bản vẽ chuyên nghiệp
  Xem thêm

 • Kế toán xây dựng trên excel

  Khóa học kế toán xây dựng thực hành online là khóa học thực tế nhất trong mảng kế toán xây dựng hiện nay, giúp bạn có thể dễ dàng làm về kế toán xây dựng
  Xem thêm

 • Kế toán sản xuất thực hành

  Khóa học kế toán sản xuất hiểu rõ những kiến thức trọng tâm về kế toán sản xuất, thực hành trên chứng từ thực tế giúp bạn tự tin với loại hình kế toán này
  Xem thêm

 • Kế toán thuế thực hành

  Khóa học kế toán Thuế dạy thực hành kê khai, làm báo cáo thuế hàng tháng, quý, quyết toán thuế cuối năm, dạy cách xử lý hóa đơn chứng từ kế toán, cân đối - tiết kiệm chi phí doanh nghiệp.
  Xem thêm

 • Đọc bản vẽ xây dựng

  Khóa học giúp Đọc và khai thác thành thạo các thông tin bản vẽ, Đánh giá được thông tin thể hiện trên bản vẽ cùng các khái niệm cơ bản về bản vẽ về hiểu các hình chiếu, các tiêu chuẩn xây dựng bản vẽ
  Xem thêm

 • Kế toán xây dựng trên phần mềm MISA 2017

  Khóa học Kế toán xây dựng trên phần mềm MISA 2017 sẽ giúp bạn sử dụng được phần mềm hiệu quả, tránh sai sót trong việc làm kế toán xây dựng
  Xem thêm

 • Bóc tách và lập dự toán công trình

  Khóa học Đo bóc khối lượng và lập dự toán nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về đo bóc khối lượng, định mức đơn giá, dự toán theo quy định.
  Xem thêm

 • Ứng dụng etabs - safe vào thiết kế kết cấu công trình dân dụng

  Khóa học ưng dụng etabs - safe vào thiết kế kết cấu công trình dân dụng hướng dẫn bà bản từ cơ bản tới nâng cao đi vào một công trình cụ thể làm việc, phân tích tính toán kết cấu của công trình này
  Xem thêm

 • Thực hành kế toán thương mại dịch vụ trên excel

  Học viên sẽ được hướng dẫn cách định hình những công việc mà một người kế toán tổng hợp phải làm từ việc xác định hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng, hình thức doanh nghiệp, các chế độ kế toán đang được áp dụng tại doanh nghiệp
  Xem thêm

 • Thiết kế kết cấu công trình nhà dân dụng thấp tầng

  Bạn không biết lên phương án kết cấu như thế nào? Chọn tiết diện phù hợp chưa? Phương án này có khả thi không, có tiết kiệm không, tính toán và đánh giá nó ra sao? Cần tính toán kiểm tra những gì và thuyết minh thiết kế cũng như bản vẽ thi công cần thể hi
  Xem thêm

 • Nguyên lý kế toán

  Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng cho bạn tiếp tục học các môn kế toán tài chính, kế toán quản trị và thực hành kế toán thực tế khi ra trường
  Xem thêm

 • Thực hành kế toán thương mại dịch vụ trên phần mềm misa

  Thực hành kế toán thương mại dịch vụ trên phần mềm misa cam kết làm được sau khóa học, hỗ trợ học viên trọn đời
  Xem thêm

 • Autocad cấp tốc

  Học autocad 2007 nhanh chóng qua các bài học online hướng dẫn chi tiết, rõ rằng để bạn có thể nhanh chóng làm chủ phần mềm
  Xem thêm

Bình luận Facebook

0356.81.87.86