Trọn bộ tài liệu sinh viên Xây dựng không thể bỏ qua

15:48 25/05/2019   Mylearn

Chào bạn !

Hãy kích vào nút ThíchChia sẻ giúp mình nhé.

Hãy kích vào nút G+1 và chọn nút Chia sẻ
  

Hãy đăng ký tài khoản nhận tài liệu miễn phí tại đây

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải

Các khóa học xây dựng thực tế online

https://mylearn.edu.vn/cac-khoa-hoc-xay-dung/

Bài giảng An toàn lao động - Nguyễn Văn Mỹ

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3cjZtQ1d1ZVNLNFU

Bài giảng Bệnh học công trình - Các vấn đề về bê tông

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3M2ZiWHRpd0huQWc

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3X2poWVF4ZXItMjA

Bài giảng Địa chất công trình

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3YXd5YU5ibERidmM

Bài giảng Kết cấu Bê tông cốt thép 1

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3V2NmUGhZMUZzRW8

Giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép 1

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bnY2eGFEOE1ta2M

Giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép 1 - ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bnY2eGFEOE1ta2M

Sách Kết cấu BTCT1 (Phần cấu kiện cơ bản) - Thầy Phan Quang Minh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZTJCOXlTYmNaMGc

Sách Đồ án BTCT1 (Sàn sườn BTCT toàn khối) - Thầy Nguyễn Đình Cống

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3S1VrWHhvTDl4SFk

Bài giảng Kết cấu Bê tông cốt thép 2

GS. Ngô Thế Phong: https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3c0hSZldVQldIdDg

Đại học Bách khoa Đà Nẵng: https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3cTdTWWlLN2VHN00

Giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép 2

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Y1NBR1FjT0RnR3c

Sách Kết cấu khung BTCT toàn khối - Thầy Lê Bá Huế

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Wm9TVGNPNHVydkk

Sách Kết cấu khung BTCT (Nhà công nghiệp 1 tầng) - Thầy Trịnh Kim Đạm - Lê Bá Huế

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3aHlpemN0TF9IcWs

Giáo trình Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép - Viện chuẩn Anh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3TTRYYlRNSmk1cVk

Giáo trình Kết cấu BTCT2 (Kết cấu nhà cửa) - Thầy Bùi Thiên Lam

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dDNkamhmdmt2UVE

Sách Cấu tạo BTCT - Bộ Xây dựng - Công ty TV Xây dựng DD Việt Nam

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3d2hYd3hqdEg4dHc

Sách Tính toán cột BTCT - Thầy Nguyễn Đình Cống

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3T1Z0dFJrNVNRdlE

Bài giảng Bê tông ứng lực trước - Chung Bác Ái

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NTEzRGx4bkNTckU

Bài giảng Cọc Barette

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Rmp6RjRQR2U0eEk

Bài giảng Cơ học đất

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3U3B2Zld4YjNObjg

Giáo trình Cơ học đất

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UlZuVXhrZm9BZUU

Bài giảng Cơ học kết cấu

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Q1NzNGVkeWFpSDQ

Giáo trình Cơ học kết cấu 1 - Lều Thọ Trình

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3c3pObkR5WXFxaG8

Giáo trình Cơ học kết cấu 2 - Lều Thọ Trình

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dzZNT3lpY3hYc2M

Giáo trình Cơ học kết cấu - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3LWdZT3V0NjJ6X2c

Bài giảng Công trình bến cảng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3My1iM010T0k1dVU

Bài giảng Hình họa (Hình học họa hình)

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NjlrbzRhT3U0bVU

Bài giảng Kết cấu thép phần 1

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3by13eVBZUHA3dXc

Giáo trình Kết cấu thép 1 Phần cấu kiện cơ bản - Phạm Văn Hội

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3aVl0NldnTzZqM1U

Bài giảng Kết cấu thép phần 2 - Trần Văn Phúc

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3b1JJelY5TFdvLUk

Giáo trình Kết cấu thép 2 - Phạm Văn Hội

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Z080LThGMHptV3c

Giáo trình Tính kết cấu thép - ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UWhKZjZUbHZ5Nzg

Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng - Wolfgang Schueller

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UmEta1IzbDZjRE0

Bài giảng Kiến trúc 1 (Kiến trúc dân dụng)

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3V3FCZlAzZmJaLU0

Bài giảng Kiến trúc 2 (7 chương)

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZWg1TlVBRWE0MHc

Bài giảng Kiến trúc nhà dân dụng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NnVyX05JSDY2NjA

Giáo trình Kiến trúc công nghiệp

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Xzd0S0FiNHFwbzQ

Giáo trình Kỹ thuật đô thị

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NU9UN0dMc0NvN1U

Giáo trình Kỹ thuật thi công 1 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bjVHMzMzWVFDQXc

Giáo trình Kỹ thuật thi công 1 - Đỗ Trí Đức

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3SHc1TFVna2NVRXc

Giáo trình Kỹ thuật thi công 2 - Đỗ Trí Đức

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZjB3bEprSmtiOTQ

Giáo trình Kỹ thuật thi công công trình xây dựng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Y1cwYWMxaXNxTzg

PMBok - English Version

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3TWViRExTSXhSYzQ

Bài giảng Nền móng

Bài giảng Nền móng ĐH Bách khoa Đà Nẵng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3YkxyOXhONGtCUVU

Bài giảng Nền móng ĐH Xây dựng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3cXhua29OS1k3NFk

Bài giảng Nền móng ĐH Giao thông vận tải

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZThNZm8xWjFzckU

Giáo trình Móng cọc phân tích thiết kế móng cọc - Vũ Công Ngữ

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3QkFRc1FxWnJvbms

Bài giảng Thiết kế thi công nền đất yếu

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3THlZTEN4QnpuWU0

Giáo trình Thiết kế đường ô tô

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3OFNlajUyT0hCR0k

Bài giảng Thực tập công nhân - Doãn Hiệu

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3XzZOSUhzQlhYcDQ

Bài giảng Thực tập công nhân PDF

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bldBc2tUU2xFZlE

Giáo trình Trắc địa

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bFBkVmhTTUpuQW8

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3blVsMG9pUExJc00

Bài giảng Vật liệu xây dựng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3VmMyMDlpXzBTWUk

Bài giảng Xác suất thống kê

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3a2dCb3hHVkRyQzg

Bài giảng Xử lí nước thải

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Q1UtWVZfY2JvUTA

Phương pháp đo bóc khối lượng dự toán

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3STRTX3dMZjhVREU

Từ khóa: kết cấu, autocad, dự toán, đọc bản vẽ, etabs

Đang cập nhập thêm ...

Bạn có thấy chia sẻ của trang này hữu ích không ạ ?

Hãy Thích (Like) để theo dõi những chia sẻ trên Fanpage Tài liệu ngành xây dựng nhé.

Kich vào NÚT " Yêu cầu tài liệu " bên dưới, để được gửi những tài liệu mà bạn đang cần


KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG
 • Thiết kế kết cấu nhà dân dụng

  Khóa học được đúc kết từ chính kinh nghiệm của những đàn anh đi trước, cách làm của những công ty lớn làm về kết cấu dân dụng hiện nay đang áp dụng
  Xem thêm

 • Autocad cơ bản nâng cao

  Khóa học sẽ hoàn thiện kiến thức về autocad một cách có hệ thống, bài bản để bạn vận dụng hiệu quả nhất như tốc độ vẽ nhanh, quản lý bản vẽ chuyên nghiệp
  Xem thêm

 • Kế toán xây dựng trên excel

  Khóa học kế toán xây dựng thực hành online là khóa học thực tế nhất trong mảng kế toán xây dựng hiện nay, giúp bạn có thể dễ dàng làm về kế toán xây dựng
  Xem thêm

 • Kế toán sản xuất thực hành

  Khóa học kế toán sản xuất hiểu rõ những kiến thức trọng tâm về kế toán sản xuất, thực hành trên chứng từ thực tế giúp bạn tự tin với loại hình kế toán này
  Xem thêm

 • Kế toán thuế thực hành

  Khóa học kế toán Thuế dạy thực hành kê khai, làm báo cáo thuế hàng tháng, quý, quyết toán thuế cuối năm, dạy cách xử lý hóa đơn chứng từ kế toán, cân đối - tiết kiệm chi phí doanh nghiệp.
  Xem thêm

 • Đọc bản vẽ xây dựng

  Khóa học giúp Đọc và khai thác thành thạo các thông tin bản vẽ, Đánh giá được thông tin thể hiện trên bản vẽ cùng các khái niệm cơ bản về bản vẽ về hiểu các hình chiếu, các tiêu chuẩn xây dựng bản vẽ
  Xem thêm

 • Kế toán xây dựng trên phần mềm MISA 2017

  Khóa học Kế toán xây dựng trên phần mềm MISA 2017 sẽ giúp bạn sử dụng được phần mềm hiệu quả, tránh sai sót trong việc làm kế toán xây dựng
  Xem thêm

 • Bóc tách và lập dự toán công trình

  Khóa học Đo bóc khối lượng và lập dự toán nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về đo bóc khối lượng, định mức đơn giá, dự toán theo quy định.
  Xem thêm

 • Ứng dụng etabs - safe vào thiết kế kết cấu công trình dân dụng

  Khóa học ưng dụng etabs - safe vào thiết kế kết cấu công trình dân dụng hướng dẫn bà bản từ cơ bản tới nâng cao đi vào một công trình cụ thể làm việc, phân tích tính toán kết cấu của công trình này
  Xem thêm

 • Thực hành kế toán thương mại dịch vụ trên excel

  Học viên sẽ được hướng dẫn cách định hình những công việc mà một người kế toán tổng hợp phải làm từ việc xác định hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng, hình thức doanh nghiệp, các chế độ kế toán đang được áp dụng tại doanh nghiệp
  Xem thêm

 • Thiết kế kết cấu công trình nhà dân dụng thấp tầng

  Bạn không biết lên phương án kết cấu như thế nào? Chọn tiết diện phù hợp chưa? Phương án này có khả thi không, có tiết kiệm không, tính toán và đánh giá nó ra sao? Cần tính toán kiểm tra những gì và thuyết minh thiết kế cũng như bản vẽ thi công cần thể hi
  Xem thêm

 • Nguyên lý kế toán

  Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng cho bạn tiếp tục học các môn kế toán tài chính, kế toán quản trị và thực hành kế toán thực tế khi ra trường
  Xem thêm

 • Thực hành kế toán thương mại dịch vụ trên phần mềm misa

  Thực hành kế toán thương mại dịch vụ trên phần mềm misa cam kết làm được sau khóa học, hỗ trợ học viên trọn đời
  Xem thêm

 • Autocad cấp tốc

  Học autocad 2007 nhanh chóng qua các bài học online hướng dẫn chi tiết, rõ rằng để bạn có thể nhanh chóng làm chủ phần mềm
  Xem thêm

Bình luận Facebook

0356.81.87.86