Trọn bộ tài liệu sinh viên Xây dựng không thể bỏ qua

15:48 25/05/2019   Mylearn

Chào bạn !

Hãy kích vào nút ThíchChia sẻ giúp mình nhé.

Hãy kích vào nút G+1 và chọn nút Chia sẻ
  

Hãy đăng ký tài khoản nhận tài liệu miễn phí tại đây

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải

Các khóa học xây dựng thực tế online

https://mylearn.edu.vn/cac-khoa-hoc-xay-dung/

Bài giảng An toàn lao động - Nguyễn Văn Mỹ

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3cjZtQ1d1ZVNLNFU

Bài giảng Bệnh học công trình - Các vấn đề về bê tông

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3M2ZiWHRpd0huQWc

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3X2poWVF4ZXItMjA

Bài giảng Địa chất công trình

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3YXd5YU5ibERidmM

Bài giảng Kết cấu Bê tông cốt thép 1

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3V2NmUGhZMUZzRW8

Giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép 1

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bnY2eGFEOE1ta2M

Giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép 1 - ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bnY2eGFEOE1ta2M

Sách Kết cấu BTCT1 (Phần cấu kiện cơ bản) - Thầy Phan Quang Minh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZTJCOXlTYmNaMGc

Sách Đồ án BTCT1 (Sàn sườn BTCT toàn khối) - Thầy Nguyễn Đình Cống

https://drive.google.com/file/d/0BxVc3TZJQec3S1VrWHhvTDl4SFk

Bài giảng Kết cấu Bê tông cốt thép 2

GS. Ngô Thế Phong: https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3c0hSZldVQldIdDg

Đại học Bách khoa Đà Nẵng: https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3cTdTWWlLN2VHN00

Giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép 2

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Y1NBR1FjT0RnR3c

Sách Kết cấu khung BTCT toàn khối - Thầy Lê Bá Huế

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Wm9TVGNPNHVydkk

Sách Kết cấu khung BTCT (Nhà công nghiệp 1 tầng) - Thầy Trịnh Kim Đạm - Lê Bá Huế

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3aHlpemN0TF9IcWs

Giáo trình Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép - Viện chuẩn Anh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3TTRYYlRNSmk1cVk

Giáo trình Kết cấu BTCT2 (Kết cấu nhà cửa) - Thầy Bùi Thiên Lam

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dDNkamhmdmt2UVE

Sách Cấu tạo BTCT - Bộ Xây dựng - Công ty TV Xây dựng DD Việt Nam

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3d2hYd3hqdEg4dHc

Sách Tính toán cột BTCT - Thầy Nguyễn Đình Cống

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3T1Z0dFJrNVNRdlE

Bài giảng Bê tông ứng lực trước - Chung Bác Ái

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NTEzRGx4bkNTckU

Bài giảng Cọc Barette

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Rmp6RjRQR2U0eEk

Bài giảng Cơ học đất

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3U3B2Zld4YjNObjg

Giáo trình Cơ học đất

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UlZuVXhrZm9BZUU

Bài giảng Cơ học kết cấu

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Q1NzNGVkeWFpSDQ

Giáo trình Cơ học kết cấu 1 - Lều Thọ Trình

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3c3pObkR5WXFxaG8

Giáo trình Cơ học kết cấu 2 - Lều Thọ Trình

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3dzZNT3lpY3hYc2M

Giáo trình Cơ học kết cấu - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3LWdZT3V0NjJ6X2c

Bài giảng Công trình bến cảng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3My1iM010T0k1dVU

Bài giảng Hình họa (Hình học họa hình)

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NjlrbzRhT3U0bVU

Bài giảng Kết cấu thép phần 1

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3by13eVBZUHA3dXc

Giáo trình Kết cấu thép 1 Phần cấu kiện cơ bản - Phạm Văn Hội

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3aVl0NldnTzZqM1U

Bài giảng Kết cấu thép phần 2 - Trần Văn Phúc

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3b1JJelY5TFdvLUk

Giáo trình Kết cấu thép 2 - Phạm Văn Hội

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Z080LThGMHptV3c

Giáo trình Tính kết cấu thép - ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UWhKZjZUbHZ5Nzg

Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng - Wolfgang Schueller

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3UmEta1IzbDZjRE0

Bài giảng Kiến trúc 1 (Kiến trúc dân dụng)

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3V3FCZlAzZmJaLU0

Bài giảng Kiến trúc 2 (7 chương)

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZWg1TlVBRWE0MHc

Bài giảng Kiến trúc nhà dân dụng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NnVyX05JSDY2NjA

Giáo trình Kiến trúc công nghiệp

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Xzd0S0FiNHFwbzQ

Giáo trình Kỹ thuật đô thị

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3NU9UN0dMc0NvN1U

Giáo trình Kỹ thuật thi công 1 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bjVHMzMzWVFDQXc

Giáo trình Kỹ thuật thi công 1 - Đỗ Trí Đức

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3SHc1TFVna2NVRXc

Giáo trình Kỹ thuật thi công 2 - Đỗ Trí Đức

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZjB3bEprSmtiOTQ

Giáo trình Kỹ thuật thi công công trình xây dựng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Y1cwYWMxaXNxTzg

PMBok - English Version

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3TWViRExTSXhSYzQ

Bài giảng Nền móng

Bài giảng Nền móng ĐH Bách khoa Đà Nẵng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3YkxyOXhONGtCUVU

Bài giảng Nền móng ĐH Xây dựng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3cXhua29OS1k3NFk

Bài giảng Nền móng ĐH Giao thông vận tải

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3ZThNZm8xWjFzckU

Giáo trình Móng cọc phân tích thiết kế móng cọc - Vũ Công Ngữ

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3QkFRc1FxWnJvbms

Bài giảng Thiết kế thi công nền đất yếu

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3THlZTEN4QnpuWU0

Giáo trình Thiết kế đường ô tô

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3OFNlajUyT0hCR0k

Bài giảng Thực tập công nhân - Doãn Hiệu

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3XzZOSUhzQlhYcDQ

Bài giảng Thực tập công nhân PDF

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bldBc2tUU2xFZlE

Giáo trình Trắc địa

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3bFBkVmhTTUpuQW8

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3blVsMG9pUExJc00

Bài giảng Vật liệu xây dựng

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3VmMyMDlpXzBTWUk

Bài giảng Xác suất thống kê

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3a2dCb3hHVkRyQzg

Bài giảng Xử lí nước thải

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3Q1UtWVZfY2JvUTA

Phương pháp đo bóc khối lượng dự toán

https://drive.google.com/open?id=0BxVc3TZJQec3STRTX3dMZjhVREU

Từ khóa: kết cấu, autocad, dự toán, đọc bản vẽ, etabs

Đang cập nhập thêm ...

Bạn có thấy chia sẻ của trang này hữu ích không ạ ?

Hãy Thích (Like) để theo dõi những chia sẻ trên Fanpage Tài liệu ngành xây dựng nhé.

Kich vào NÚT " Yêu cầu tài liệu " bên dưới, để được gửi những tài liệu mà bạn đang cần


KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86