Tiếng anh xây dựng

09:20 25/11/2016   Mylearn

1. Các tình hướng giao tiếp khi đi làm  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Các tình hướng giao tiếp khi đi làm

2. Câu hỏi và trả lời phổ biến  khi phỏng vấn

Hình ảnh mô tả tài liệu Câu hỏi và trả lời phổ biến  khi phỏng vấn

3. Tiếng anh hội thoại  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Tiếng anh hội thoại

4. Từ điển kỹ thuật xây dựng  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Từ điển kỹ thuật xây dựng

5. Tiếng anh trong xây dựng - HoaBinhCorp  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Tiếng anh trong xây dựng - HoaBinhCorp

6. Thuật ngữ dự thầu  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Thuật ngữ dự thầu

7. Thuật ngữ xi măng  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Thuật ngữ xi măng

8. Thuật ngữ xây dựng cầu Việt - Pháp - Anh  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Thuật ngữ xây dựng cầu Việt - Pháp - Anh

9. Anh văn chuyên ngành xây dựng  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Anh văn chuyên ngành xây dựng

10. Từ điển xây dựng

Hình ảnh mô tả tài liệu Từ điển xây dựng

11. Từ điển về đường (khá đầy đủ các mục )  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Từ điển về đường

12. Từ điển lĩnh vực kết cấu thép  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Từ điển lĩnh vực kết cấu thép

13. Từ điển xây dựng cầu ( 2 file word = excel )  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Từ điển xây dựng cầu

14. Từ điển xây dựng  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Từ điển xây dựng

15. Từ điển xây dựng  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Từ điển xây dựng

16. Tiếng anh trong xây dựng và kiến trúc  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả tài liệu Tiếng anh trong xây dựng và kiến trúc

17. Tiếng anh trong kiến trúc và xây dựng

Hình ảnh mô tả tài liệu Tiếng anh trong kiến trúc và xây dựng

18. English for Construction 2 < có file âm thanh >

Hình ảnh mô tả tài liệu English for Construction 2

19. English for Construction 1 < có file âm thanh >

Hình ảnh mô tả tài liệu English for Construction 1

20. Tiếng anh xây dựng chuyên đề thầu và lắp đặt

Hình ảnh mô tả tài liệu Tiếng anh xây dựng chuyên đề thầu và lắp đặt

21. Sổ tay tiếng anh kỹ thuật

Hình ảnh mô tả tài liệu Sổ tay tiếng anh kỹ thuật

22. Danh sách các vấn đề sử dụng trong hỏi tốt nghiệp lớp Cầu Đường Anh

Hình ảnh mô tả tài liệu Danh sách các vấn đề sử dụng trong hỏi tốt nghiệp lớp Cầu Đường Anh

23. Câu hỏi tốt nghiệp bằng tiếng anh và tiếng việt

 Hình ảnh mô tả tài liệu Câu hỏi tốt nghiệp bằng tiếng anh và tiếng việt

 

KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86