Tài liệu cầu đường

11:01 26/04/2017   Mylearn

1. Bài giảng công trình giao thông phần cầu - Ts. Lê Bá Khanh - Tải Về

Bài giảng công trình giao thông phần cầu - Ts. Lê Bá Khanh

2. Bài giảng môn học cầu thép, phần nâng cao - Ts. Lê Bích Thủy - Tải Về

Bài giảng môn học cầu thép, phần nâng cao - Ts. Lê Bích Thủy

3. Công nghệ cầu phân đoạn - Nguyễn Viết Trung - Tải Về

Công nghệ cầu phân đoạn - Nguyễn Viết Trung

4. Tài liệu dọc thêm môn thí nghiêm cầu - Nguyễn Lan ( Sưu tầm có chú giải ) - Tải Về

Tài liệu dọc thêm môn thí nghiêm cầu - Nguyễn Lan ( Sưu tầm có chú giải )

5. Cơ Sở Thiết Kế Chống Gió Đối Với Cầu Dây Nhịp Lớn (NXB Xây Dựng 2006) - Gs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 168 Trang - Tải Về

Cơ Sở Thiết Kế Chống Gió Đối Với Cầu Dây Nhịp Lớn (NXB Xây Dựng 2006) - Gs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 168 Trang

6. Cơ sở phân tích kết cấu cầu - hầm - GS.TS Nguyễn Viết Trung, PGS.TS Hoàng Hà - Tải Về

Cơ sở phân tích kết cấu cầu - hầm - GS.TS Nguyễn Viết Trung, PGS.TS Hoàng Hà

7. Công Nghệ Hiện Đại Trong Xây Dựng Cầu Bê Tông Cốt Thép (NXB Xây Dựng 2004) - Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 243 Trang - Tải Về

Công Nghệ Hiện Đại Trong Xây Dựng Cầu Bê Tông Cốt Thép (NXB Xây Dựng 2004) - Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 243 Trang

8. Bài Giảng Môn Học Thí Nghiệm Cầu - Nguyễn Lan, 168 Trang - Tải Về

Bài Giảng Môn Học Thí Nghiệm Cầu - Nguyễn Lan, 168 Trang

9. Thi công cầu - Tải Về

Thi công cầu

10. Bài giảng giao thông đô thị và chuyên đề đường - Ts Phan Cao Thọ - Tải Về

Bài giảng giao thông đô thị và chuyên đề đường - Ts Phan Cao Thọ

11. Bài giảng khai thác đường - Ths. Nguyễn Biên Cương - ĐH Đà Nẵng - Tải Về

Bài giảng khai thác đường - Ths. Nguyễn Biên Cương - ĐH Đà Nẵng

12. Bài giảng thiết kế đường 1 - Ths. Võ Đức Hoàng - Tải Về

Bài giảng thiết kế đường 1 - Ths. Võ Đức Hoàng

13. Sổ tay bảo dưỡng đường giao thông nông thôn - Tải Về

Sổ tay bảo dưỡng đường giao thông nông thôn

14. Nền và Móng Công trình Cầu Dường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc - Tải Về

Nền và Móng Công trình Cầu Dường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc

15. Thiết kế công và cầu nhỏ trên đường ôtô - Nguyễn Quang Chiêu - Tải Về

Thiết kế công và cầu nhỏ trên đường ôtô - Nguyễn Quang Chiêu

16. Bê Tông Asphalt - Gs. Ts. Phạm Duy Hữu, 176 Trang - Tải Về

Bê Tông Asphalt - Gs. Ts. Phạm Duy Hữu, 176 Trang

17. Tiêu chuẩn nghành Bê tông nhựa - Tải Về

Tiêu chuẩn nghành Bê tông nhựa

18. Công Nghệ Và Vật Liệu Mới Trong Xây Dựng Đường Tập 1 - Gs. Ts. Vũ Đình Phụng, 282 Trang - Tải Về

Công Nghệ Và Vật Liệu Mới Trong Xây Dựng Đường Tập 1 - Gs. Ts. Vũ Đình Phụng, 282 Trang

19. Thiết kế đường ô tô  Tập 1 - Tải Về

Thiết kế đường ô tô  Tập 1

20. Thiết kế đường ô tô  Tập 2 - Tải Về

Thiết kế đường ô tô  Tập 2

21. Thiết kế đường ô tô  Tập 3 - Tải Về

Thiết kế đường ô tô  Tập 3

22. Thiết kế đường ô tô  Tập 4 - Tải Về

Thiết kế đường ô tô  Tập 4

23. Hư hỏng trên đường ô tô - Tải Về

Hư hỏng trên đường ô tô

24. Bài giảng THIẾT KẾ CẦU - Tải Về

Bài giảng THIẾT KẾ CẦU

25. Sổ tay thi công cầu cống - gồm 22 phần - Tải Về

Sổ tay thi công cầu cống

26. Tóm tắt công thức tính cầu thép liên hợp và Ví dụ thiết kế dầm thép liên hợp nhịp đơn giản theo tiêu chuẩn việt nam 22TCN272-5 - Tải Về

26. Tóm tắt công thức tính cầu thép liên hợp và Ví dụ thiết kế dầm thép liên hợp nhịp đơn giản theo tiêu chuẩn việt nam 22TCN272-5


KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86