Kết cấu dự ứng lực

08:28 07/06/2017   Mylearn

8. Tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước - Nguyễn Hoàng Thu Thủy - Tải Về

tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước

7. Tính toán thiết kế các loại sàn - dầm ứng suất trước || Hướng dẫn sử dụng ADAPT - Builder - Tải Về

Tính toán thiết kế các loại sàn - dầm ứng suất trước || Hướng dẫn sử dụng ADAPT - Builder

6. Thực hành thiết kế sàn BT ULT - Tải Về

Thực hành thiết kế sàn BT ULT

5. Kết cấu bê tông ứng suất trước - Nguyễn Tiến Chương - Tải Về

Kết cấu bê tông ứng suất trước - Nguyễn Tiến Chương

4. Thiết kế sàn không dầm bê tông dự ứng lục trước - Tải Về

Thiết kế sàn không dầm bê tông dự ứng lục trước

3. Hướng dẫn thiết kế bê tông ứng suất trước - Tải Về

Hướng dẫn thiết kế bê tông ứng suất trước

2. Thiết kế Sàn BT ứng lực trước - Phan Quang Minh - Tải Về

Thiết kế Sàn BT ứng lực trước - Phan Quang Minh

1. Kết cấu BT ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng - PGS. TS. Lê Thanh Huấn - Tải Về

1. Kết cấu BT ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng - PGS. TS. Lê Thanh Huấn

 


KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86