Công trình mẫu Phần 1

12:56 18/11/2016   Mylearn

1.  Hồ sơ thiết kế xây dựng và cải tạo hội trường

( Gồm: kiến trúc - kết cấu - điện - nước - dự toán - tổng mặt bằng - thuyết minh tính toán - báo cáo kinh tế kỹ thuật - trả lời báo cáo thẩm định )

Hình ảnh mô tả Hồ sơ thiết kế xây dựng và cải tạo hội trường

2. Biệt thự nhà dân 2 tầng.   TẢI VỀ

( Gồm các bản vẽ: Kiến trúc - Kết cấu - Điện - Nước )

Hình ảnh mô tả Biệt thự nhà dân 2 tầng.

3. Bản vẽ kết cấu kèo mái cùng dự toán. - Tải về

( Gồm: Bản vẽ kết cấu + dự toán )

Hình ảnh mô tả Bản vẽ kết cấu kèo mái cùng dự toán.

4. Nhà dân 3 tầng - bản vẽ chi tiết.  TẢI VỀ

( Gồm: Kiến trúc - Kết cấu - Điện - Nước - Dự toán )

Hình ảnh mô tả Nhà dân 3 tầng - bản vẽ chi tiết.

5. Nhà phố 2 tầng TẢI VỀ

( Gồm: Bản vẽ kiến trúc + Bản vẽ kết cấu + Bản vẽ điện + Bản vẽ nước + Phối cảnh )

Hình ảnh mô tả Nhà phố 2 tầng

6. Thiết kế kiến trúc nhà dân 5 tầng  TẢI VỀ

( Gồm 1 bộ bản vẽ kiến trúc đầy đủ )

Hình ảnh mô tả Thiết kế kiến trúc nhà dân 5 tầng

7. Hồ sơ mẫu công trình nhà phố đầy đủ kiến trúc, kết cấu TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Hồ sơ mẫu công trình nhà phố đầy đủ kiến trúc, kết cấu

8. Kí túc xá 5 tầng TẢI VỀ

( Gồm đầy đủ: Kiến trúc + Kết cấu + Tổng mặt bằng )

Hình ảnh mô tả Kí túc xá 5 tầng

9. Nhà dân 4 tầng đẹp TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Nhà dân 4 tầng đẹp

10. Kiến trúc nhà dân 3 tầng đơn giản TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Kiến trúc nhà dân 3 tầng đơn giản

11. Chung cư 5 tầng  TẢI VỀ

( Gồm: Bv kiến trúc + Bv kết cấu + Dự toán )

Hình ảnh mô tả Chung cư 5 tầng

12. UBND phường 2 tầng TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả UBND phường 2 tầng

13. Kiến trúc nhà phố 4 tầng đơn giản  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Kiến trúc nhà phố 4 tầng đơn giản

14. Mẫu nhà văn hóa 1  TẢI VỀ

( Gồm: Báo cáo kinh tế kỹ thuật + Dự toán + Phối cảnh + Bản vẽ )

Hình ảnh mô tả Mẫu nhà văn hóa 1

15. Mẫu nhà văn hóa 2  TẢI VỀ

( Gồm: Báo cáo kinh tế kỹ thuật + Dự toán + Phối cảnh + Bản vẽ )

Hình ảnh mô tả Mẫu nhà văn hóa 2

16. Kiến trúc cao ốc 18 tầng nỗi, 2 tầng hầm  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Kiến trúc cao ốc 18 tầng nỗi, 2 tầng hầm

17. Hồ sơ thiết kế cơ sở khác sạn Continental  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Hồ sơ thiết kế cơ sở khác sạn Continental

18. Kiến trúc Moon Hotel  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Kiến trúc Moon Hotel

19. Cải tạo trường tiểu học 2 tầng  TẢI VỀ

( Gồm: Bản vẽ điện + nước + các công trình phụ trợ + các hạng mục xây mới )

Hình ảnh mô tả Cải tạo trường tiểu học 2 tầng

20. Bản vẽ nước ngoài - Kiến trúc nhà 2 tầng.  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Bản vẽ nước ngoài - Kiến trúc nhà 2 tầng.

21. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà ở gia đình 4 tầng.  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà ở gia đình 4 tầng.

22. Nhà xưởng ôtô full kết cấu + kiến trúc  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Nhà xưởng ôtô full kết cấu + kiến trúc

23. Bản vẽ kiến trúc + mô hình etabs của công trình 25 tầng  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Bản vẽ kiến trúc + mô hình etabs của công trình 25 tầng

24. Nhà Kho  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Nhà Kho

25. Nhà điều hành lán trại công trường  TẢI VỀ

Hình ảnh mô tả Nhà điều hành lán trại công trường

26. Gara xe máy  TẢI VỀ

 


KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86