Biện pháp thi công

14:15 17/11/2016   Mylearn

20. Biện pháp ti công và thuyết minh  chế tạo, ép và thí nghiệm nén tĩnh cọc  - Tải Về

 Chi tiết cọc bê tông dự ứng lực

19. Chi tiết cọc bê tông dự ứng lực  - Tải Về

 Chi tiết cọc bê tông dự ứng lực

18. Bản vẽ biện pháp thi công chi tiết phần ngầm  - Tải Về

Bản vẽ biện pháp thi công chi tiết phần ngầm

17. Biện pháp thi công nhà thép đầu đủ bản vẽ và thuyết minh  - Tải Về

Biện pháp thi công nhà - FULL

16. Biện pháp thi công nhà - FULL - Tải Về

Biện pháp thi công nhà - FULL

Hình ảnh mô tả Biện pháp thi công nhà - FULL

1. Tài liệu biện pháp thi công - GS. Lê Kiều - Tải về

Bộ tài liệu gồm: 

1. Tiến độ thi công

2. Bản vẽ an toàn lao động

3. Bản vẽ thi công cọc

4. bản vẽ thi công lõi

5. Bản vẽ thi công top down

6. Bản vẽ cốp pha

7. Bản vẽ mặt bằng đổ bê tông

8. Bản vẽ đào đất

9. Thuyết minh biện pháp thi công

Thuyết minh biện pháp thi công

Hình ảnh ô tả Tài liệu biện pháp thi công - GS. Lê Kiều

2. Biện pháp thi công 3 tầng hầm - Tải về

Gồm:

01 - BPTC chi tiết bản vẽ ( 1-11)

02 - BPTC chi tiết bản vẽ ( 12-39)

03 - BV TTBP Tầng hầm (kingport+sân MĐ thep)

Biện pháp thi công 3 tầng hầm

Hình ảnh ô tả Biện pháp thi công 3 tầng hầm

3. Kết cấu mái vòm - Tải về

Kết cấu mái vòm

Hình ảnh ô tả Kết cấu mái vòm

4. Bản vẽ lát nền - Tải về

Bản vẽ lát nền

Hình ảnh ô tả  Bản vẽ lát nền

5. Biện pháp thi công ván khuôn vách - Tải về

Biện pháp thi công ván khuôn vách

Hình ảnh ô tả Biện pháp thi công ván khuôn vách

6. Bản vẽ biện pháp thi công topdown - Tải về

Bản vẽ biện pháp thi công topdown

Hình ảnh ô tả Bản vẽ biện pháp thi công topdown

7. Bản vẽ kèo nhịp 4.5 m - Tải về

Bản vẽ kèo nhịp 4.5 m

Hình ảnh ô tả Bản vẽ kèo nhịp 4.5 m

8. Biện pháp khoan nổi mìn - Tải về

Biện pháp khoan nổi mìn

Hình ảnh ô tả Biện pháp khoan nổi mìn

9. Biện pháp thi công hạ tầng - Tải về

Biện pháp thi công hạ tầng

Hình ảnh ô tả Biện pháp thi công hạ tầng

11. Biện pháp thi công trạm bơm: Bản vẽ + Thuyết minh - Tải về

Biện pháp thi công trạm bơm: Bản vẽ + Thuyết minh

12. Biện pháp thi công tổng hợp cao tầng - Tải về

bien-phap-thi-cong-tong-hop-cao-tang

14. Biện pháp thi công rọ đá trụ - Tải Về

14. Biện pháp thi công rọ đá trụ

15. Biện pháp thi công Hầm - Topdown - Tải Về

Biện pháp thi công Hầm - Topdown


KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86