Ôn và giải đề thi

Video hướng dẫn đồ án KẾT CẤU THÉP

12:32 28/05/2017   Mylearn

Tổng hợp video hướng dẫn đồ án Kết Cấu Thép được tổng hợp và chia sẻ tại đây, các bạn có thể vào xem và tự học bất cứ lúc nào,ngoài ra còn có các đồ án mẫu đính kèm

Hướng dẫn làm đồ án bê tông 2 ( BTCT 2 )

20:44 06/04/2017   Mylearn

Đây là nơi tập hợp các video hướng dẫn cùng tài liệu về làm đồ án bê tông cốt thép 2, nhằm giúp ích cho ác bạn trong công việc làm đồ án cũng như bảo về đạt kết quả cao

Hướng dẫn đồ án nền móng

22:08 05/04/2017   Mylearn

Bộ video hướng dẫn làm đồ án nền móng đầy đủ thuyết minh, bản vẽ cùng hướng dẫn các câu hỏi thắc mắc trong đồ án nền móng được chia sẻ để các bạn tự học tốt

Video hướng dẫn bảo vệ đồ án bê tông 1

01:13 18/03/2017   Mylearn

Video hướng dẫn bảo vệ đồ án bê tông 1 sẽ gúp bạn tự ôn và rèn luyện trước các câu hỏi có thể gặp trong quá trình bảo vệ đồ án bê tông 1 giúp bạn đạt kết quả cao

Cơ học đất

21:51 17/03/2017   Mylearn

Tổng hợp video học và hướng dẫn giải đề cơ học đất sẽ giúp các bạn dễ học và có thể tự học được môn khá là quan trong trong xây dựng này, học thi điểm cao nhé

Video học và giải đề cơ học kết cấu

16:53 12/03/2017   Mylearn

Tổng hợp các video hướng dẫn học cơ học kết cấu cũng như giải các đề thi cho các bạn đang học và chuẩn bị thi môn này, hãy học tốt, thi qua và điểm cao nhé

Video hướng dẫn học và giải đề giải tích

16:45 12/03/2017   Mylearn

Tổng hợp các video hướng dẫn học giải tích cũng như giải các đề thi giải tích cho các bạn đang học và chuẩn bị thi môn này, hãy học tốt, thi qua và điểm cao nhé

0356.81.87.86