Dự toán - Dự thầu - Thanh Toán - Thẩm tra

Video hướng dẫn tính khối lượng

00:10 18/05/2017   Mylearn

Sưu tầm lưu trữ những video về hướng dẫn tính toán bóc tách khối lượng công trình, các video được chia sẻ miễn phí đẻ các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho tự học

Hướng dẫn bóc khối lượng hoàn thiện

00:56 04/04/2017   Mylearn

Trọn bộ video hướng dẫn đo bóc khối lượng phần hoàn thiện miễn phí rất chi tiết, đây là bộ tài liệu hữu ích cho anh em nào đang cần học dự toán để tự học

Hướng dẫn đo bóc khối lượng móng cọc

19:16 03/04/2017   Mylearn

Trọn bộ video hướng dẫn đo bóc khối lượng phần móng cọc miễn phí rất chi tiết, đây là bộ tài liệu hữu ích cho anh em nào đang cần học dự toán để tự học

Hướng dẫn đo bóc khối lượng móng băng

19:02 03/04/2017   Mylearn

Đây là bộ video hướng dẫn đo bóc khối lượng móng băng online miễn phí rất chi tiết, đây là bộ tài liệu hữu ích cho anh em nào đang cần học dự toán để tự học

Hướng dẫn đo bóc khối lượng phần móng

18:41 03/04/2017   Mylearn

Bộ video hướng dẫn đo bóc khối lượng phần móng online miễn phí rất chi tiết, đây là bộ tài liệu hữu ích cho anh em nào đang cần học dự toán để tự học

0356.81.87.86