Thầy Mùi gửi cho mình xin file mềm tài liệu theo video

Nguyen Quang Phu - 21:51 02/12/2018
Thầy Mùi gửi cho mình xin file mềm tài liệu theo video bài giảng để có thể đọc trước khi xem video cho dẽ hiểu.

Đang tham gia: Kết cấu TT Etabs
Nguyễn Bá Mùi - 22:03 02/12/2018
Tất cả các file mềm theo video đã gửi mn đều có hết rồi mà nhỉ? Thiếu gì đâu. Trừ những phần mềm bảng tra Thuộc bản quyền thì cái đó mình được nhà cung cấp tặng nên k thể có Key cho các bạn được. Trân trọng!
Nguyễn Quốc Biên - 20:43 03/12/2018
bạn kiem tra trong thử mục này xem nhé: 3. Bang tinh toan thiet ke Full
mylearn
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn có thể kéo rộng tại góc dưới cùng bên tay phải của ô nội dụng để dễ nhìn
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.
0356.81.87.86