tôi định hỏi về thiết kế móng cọc btct có được không vậ

Trần Thanh Hiếu - 20:06 30/11/2018
tôi định hỏi về thiết kế móng cọc btct có được không vậy?

Đang tham gia: Autocad Etabs Kết cấu TT
Nguyễn Quốc Biên - 23:49 30/11/2018
Bạn cứ viết câu hỏi đi ạ, có gì mọi người sẽ giúp bạn ạ !
Trần Thanh Hiếu - 06:35 01/12/2018
Khi ép cọc btct: ép hết chiều dài thiết kế nhưng không đạt trị số Pmin thì xử lý như thế nào (kết quả thử tĩnh thì đạt theo yêu cầu thiết kế). Đây là giai đoạn ép cọc đại trà. Nhờ các bạn đóng góp ý kiến dùm. Ptk = 40T, Pmin=65T, tải dừng ép#38T.
Nguyễn Quốc Biên - 18:03 01/12/2018
Xin trả lời bạn câu hỏi trên như sau:
1. Về phương diện thiết kế thì Cọc dừng ép khi thoả mãn cả 3 điều kiện dừng ép được quy định trong TCVN 9393-2012 như sau:
Đk1: Cọc phải đạt đến chiều dâu thiết kế Lmin - Lmax
Đk2: Lực ép đầu cọc phải nằm trong giới hạn K nhỏ hơn Pepmin và k lớn hơn Pepmax.
Đk3: Vận tốc xuyên đầu cọc được duy trì......() trong 1 đoạn bằng 3 lần đường kính cọc.
Về Nguyên tắc TVGS sẽ yêu cầu nối thêm đoạn cọc và ép tiếp. Bạn đang nói cock của bạn là cọc đại trà thì làm sao lại có thí nghiệm nén tĩnh mà bảo đạt???. Còn nếu tất cả các cọc đại trà bạn dám cho thí nghiệm nén tĩnh hết thì mới dám chốt SCT ok được. Nếu k phải lấy chuẩn theo Cọc thí nghiệm đã làm. Nếu cọc thí nghiệm đã làm như vậy Nhà thầu cí thể đề xuất với TVTK làm thư kỹ thuật về việc điều chỉnh lực ép max min và chiều dài cọc thực tế.
Thân!
Trần Thanh Hiếu - 19:59 02/12/2018
Ý của mình là lúc đầu ép cọc thử tĩnh và kết quả thử tĩnh thì đạt yêu cầu thiết kế. Nhưng sau khi thiết kế có quyết định chiều dài cọc thì trong quá trình ép cọc đại trà mới xảy ra tình trạng là lúc ép hết chiều dài cọc theo thiết kế thì tải dừng ép không đạt giá trị Pepmin. Kết quả thử tĩnh đạt là đối với cọc thử tĩnh, không phải là cọc đại trà. Khi ép đại trà với giá trị tải dừng ép nhỏ hơn Pmin thì TVGS không đồng ý nghiệm thu và yêu cầu đơn vị thi công dừng thi công, đồng thời báo thiết kế xử lý.
Nguyễn Bá Mùi - 10:35 19/12/2018
Đúng rồi bạn. TVGS làm như vậy là hoàn toàn đúng. Cọc thí nghiệm phản ánh tổng quan cho các cọc chung chứ k phải cọc đại trà nào cũng phải ép đến cao độ chốt thiết kế mà bạn đang nói. Tất cả cọc đại trà phải tuân thủ theo 3 điều kiện dừng ép trong TCVN9393-2012. Còn chiều sâu TVTK quyết định sau khi có kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc thử cũng chỉ là cơ sở để thi công cọc đại trà khác nhé. Trọng quy định cọc đại trà chắc chắn TVTK cũng có những ghi chú về điều kiện dừng ép trên. và khi có bất thường phải báo TVTK để kịp thời xử lý. Trân trọng!
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn có thể kéo rộng tại góc dưới cùng bên tay phải của ô nội dụng để dễ nhìn
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.
0356.81.87.86