trí - 20:52 22/06/2020

Thầy cho em hỏi em check lỗi song báo như này là sao ạ

Check Selected Objects.

Warning: Line load L43 from (17400 3300) to (17400 18900) At Story9 is not transferred.

Warning: Line load transfer, Check Story9, L43. Total loss = 3.276. For load pattern TTS.

Warning: Line load L44 from (22800 3300) to (22800 18900) At Story9 is not transferred.

Warning: Line load transfer, Check Story9, L44. Total loss = 3.276. For load pattern TTS.

Warning: Line load L45 from (28200 3300) to (28200 18900) At Story9 is not transferred.

Warning: Line load transfer, Check Story9, L45. Total loss = 3.276. For load pattern TTS.

Warning: Line load L46 from (33600 3300) to (33600 18900) At Story9 is not transferred.

Warning: Line load transfer, Check Story9, L46. Total loss = 3.276. For load pattern TTS.


Học viên của: Autocad Etabs Kết cấu TT Kết cấu Dự toán
Nguyễn Bá Mùi - 10:14 23/06/2020

Bạn thân mến. 

Các lỗi cơ bản này bạn dịch tiếng anh là rõ luôn rồi còn gì nữa nhỉ?. Ví dụ cùng dịch nhé:

Check Selected Objects.

(Kiếm tra các đối tượng được lựa chọn)

Warning: Line load L43 from (17400 3300) to (17400 18900) At Story9 is not transferred.

(Cảnh báo: Tải trọng trên đường có tên L43 từ (17400 3300) đến (17400 18900) tại tầng 9 đang không được phân phối và truyền)

Warning: Line load transfer, Check Story9, L43. Total loss = 3.276. For load pattern TTS.

(Cảnh báo: Truyền tải trên đường, kiểm tra tầng 9, đường có tên L43. Tổng tổn thất bằng 3.276 Tấn. Từ tải trọng có tên là TTS

Tức là nôm na bạn kiểm tra lại các đường Line trên tại sao để xảy ra việc mất tải và không thể truyền tải vào các cấu kiện khác với nó được nha. 

OK!

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86