Nguyễn Xuân Trường - 21:40 18/05/2020

Cô ơi. bài 19 dạy về áp giá vật liệu, nhân công, máy thi công theo thông tư mới nhất. Nhưng hiện nay F1 đã update các thông tư mới mà em muốn lập lại dự toán cho 1 công trình từ năm 2018 thì làm như thế nào. Vì khi tính lương nhân công, chọn vùng thì mặc định lại chọn giá đầu vào theo thông tư mới nhất ạ. Vậy cô hướng dẫn em với ạ


Học viên của: Dự toán
Nguyễn Xuân Hương - 08:56 19/05/2020

Chào bạn,

Bạn hiểu chưa đúng về F1 rồi. Phần mềm F1 luôn cập nhật các quy định mới để người dùng thuận tiện nhất trong quá trình lập dự toán nhưng F1 không mặc định.

Khi bạn lập dự toán, bạn sẽ chọn bộ đơn giá phù hợp vs địa điểm và thời điểm xây dựng công trình, F1 sẽ đưa ra gợi ý về các thông tư để áp giá nhân công phù hợp. Nếu bạn muốn chọn thông tư khác, bạn có thể chọn lại ạ.

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86