luannguyen - 09:35 15/05/2020

Thầy ơi cho hỏi là khi em sơ bộ tải trọng ( Sàn ; Dầm ; Cột) thì có tính trọng lượng bản thân của các cấu kiện ( Sàn ; Dầm; Cột) . Nhưng khi mô hình vào Etabs em gán tiết diện (Sàn; Dầm; Cột ) , sau đó gán tải tải vào ...Thì có bị dư tải không , tức trọng lượng bản thân của (Sàn ; Dầm ; Cột) mô hình có tự hiểu và tính khi em gán tiết diện vào rồi gán tải sơ bộ vào nữa ạ ! Em đang thắc mắc điều này vì thấy tải ra khá lớn so với sơ bộ ( ví dụ như sơ bộ tải cộtlại bé so với mô hình lớn hơn nhiều )

Nguyễn Bá Mùi - 18:53 19/05/2020

Bạn thân mến!

Câu hỏi này hơi ngây ngô quá. Chắc bạn chưa làm thiết kế thực tế bao giờ hả??

Việc bạn sơ bộ tải trọng ban đầu để chọn được tiết diện cũng là sơ bộ để đưa vào mô hình etabs kiểm tra thôi.

Còn khi lên mô hình etabs thì các tải trọng bản thân mô hình sẽ tự động kể đến. Các bạn chỉ gán các tải trọng khác ngoài tải trọng bản thân mà thôi nhé. Các tải trọng này phải là tính toán chi tiết và bóc tải chính xác chứ k còn là sơ bộ nữa nhé

Trân trọng !

Nguyễn Bá Mùi - 18:56 19/05/2020

Bạn có thể tham khảo về lớp thiết kế Kết cấu thấp tầng để nắm được về Quy trình, các bước thiết kế, lên mô hình, bóc tải trọng, tính toán kết cấu và hoán thiện thuyết minh, phụ lục ntn,.... Để hiểu rõ hơn và có thể áp dụng được vào thiết kế nha.

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86