Phan Thanh Nhân - 23:24 22/03/2020

Cho em hỏi nếu sử dụng Etabs 17 thì đã có TCVN 5574 2012, vậy mình có cần chuyển đồi gì không ạ?


Học viên của: Etabs
Nguyễn Bá Mùi - 08:03 23/03/2020

Bạn thân mến!

Đương nhiên đã là đugns tiêu chuẩn thì không có hệ số chuyển đổi gì cả.

Chỉ có điều Etabs 17 nếu chạy theo TCVN thì có một số chỗ còn bất cập nếu các bạn làm nhiều sẽ thấy. Do vậy nó vẫn chưa được dùng ở Phiên bản này. Người dùng vẫn chỉ lấy tham khảo thôi.

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86