kết chuyển cp dở dang cuối kỳ

Đỗ Thị Ngọc - 13:56 15/11/2018
Hi chi, em muốn hỏi bút toán kết chuyển chi phí dở dang cuối kỳ của mỗi công trình hoàn thành như thế nào a?

Đang tham gia: K Toán XD KTXD Misa
Nguyễn Minh Lý - 14:06 15/11/2018
- TH1: Những công trình nào trong kỳ ko phát sinh doanh thu thì bạn ko cần kết chuyển chi phí dở dang
- TH2: Những công trình nào trong kỳ có phát sinh doanh thu thì mới kết chuyển
+ Đầu tiên, bạn phải xác định giá vốn tương của phần doanh thu của công trình dc nghiệm thu trong kỳ (hay còn gọi là tính giá thành phần công trình đó, hiện nay có nhiều cách tính giá thành công trình)
+ Tiếp theo, hạch toán Nọ TK 632/ Có TK 154 chi tiết cho từng công trình
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn có thể kéo rộng tại góc dưới cùng bên tay phải của ô nội dụng để dễ nhìn
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 100KB.
0356.81.87.86