Nguyễn Bá Mùi - 16:13 17/03/2020

Bạn thân mến.

Tính móng băng ntn bạn học ngành kỹ thuật trong trường đã được đào tạo  rất kỹ về tính các loại móng rồi.

Đặc biệt đã được làm Đồ án nền móng về Móng băng này. Bạn có thể tìm lại đồ án Nền móng hoặc cuốn sách cơ học đất - nền móng để tìm hiểu lại Kiến thức cơ sở này nhé.

Về nguyên lý tính toán trong Mô hình cũng có nhiều quan điểm tính toán. Mình đưa ra 1 quan điểm tính toán trong số đó như trong bài giảng lớp kết cấu thấp tầng.

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86