Đào Ngọc Nam - 11:41 17/03/2020

thầy cho e hỏi, khi mình dựng mô hình kết cấu thì chiều cao tầng 1 tính khai báo như thế nào ạ, e lấy bằng chiều cao tầng 1 bên kiến trúc + chiều cao tính từ sàn tầng 1 đến đáy móng có đúng không ạ; ví dụ móng đào 2.2m, tầng 1 cao 3.9m thì e khai báo tầng 1 cao 6.1m

 


Học viên của: Kết cấu Etabs
mylearn
Nguyễn Bá Mùi - 13:36 17/03/2020

Bạn thân mến!

Việc để chiều cao tầng 1 Tuân thu theo đúng Sơ đồ kết cấu mà các bạn được học thôi.

Đương nhiên cột phải được ngàm tại mặt móng. Như vậy có 2 trường hợp:

TH1: Dầm móng nằm ở mặt móng: Thì chiều cao tầng 1 chính là từ mặt móng lên đến tầng 2

TH2: Dầm móng nằm trên mặt móng: Thì chiều cao cột vẫn được tính là từ mặt móng đến tầng 2 nhưng người ta khai báo thêm 1 level tại giằng móng để tiện cho việc vẽ các dầm móng này. Vì bản chất các dầm móng này sẽ làm giảm chiều dài tính toán của cột.

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86