Nguyễn Văn Hạnh - 09:58 12/02/2020

Thực hành thiết lập được mô hình theo hướng dẫn của Giáo viên. Tuy nhiên khi thực hành gán chân ngàm (điều kiện biên): set plan view/ Base . Thì  tầng Base không xuất hiện nhửng điểm points như chương trình và thực hành tiếp theo đẻ gắn liên kết cứng ko được. Ko hiểu nguyên nhân từ đâu?  Giáo viên giúp dùm. Xin cám ơn!


Học viên của: Etabs
Nguyễn Bá Mùi - 13:33 12/02/2020

Dear bạn

Việc bạn làm đang hoàn toàn đúng nhé. Các point tại Level Base k hiển thị có thể là do bạn đang để chế độ bỏ hết liêt kết tại đó hoặc tắt chế độ Point.

Tuy nó k hiện nhưng các bạn cứ quét chuột là nó sẽ lên toàn bộ cacs điểm point này và gán liên kết như bình thường.

Các bạn cũng có thể hiện nó bằng cách vào Ctr+ E và tích vào hiện Point Label để hiện nó nhé

Trân trọng!

 


mylearn
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86