Nguyễn Văn Hạnh - 10:16 07/02/2020

Giảng viên hướng dẫn lệnh xoay mô hình để thao tác dễ dàng, Xin cám ơn !

 


Học viên của: Etabs
Nguyễn Bá Mùi - 10:33 08/02/2020

Dear bạn

Xoay mô hình để thao tác có 2 cách cơ bản như sau:

Cách 1: Bạn dùng 4 phím Lên - xuống - trái - Phải nhé

Cách 2: Bạn tích vào biểu tượng xoay và dùng chuột để xoay mô hình nhé. Bạn tham khảo hình ảnh kèm theo dưới đây.

Trân trọng!


mylearn
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86