Ninh anh Tuan - 13:15 29/01/2020

Cô bài 15 chưa dứt, sang bài 16 thì bỏ mất 1 đoạn

và trong phần dự toán em không thấy tính dự toán cho công tác phào, chỉ cô ạ


Học viên của: Kết cấu Kết cấu TT Autocad Dự toán Etabs SAP2000
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86