Ninh anh Tuan - 10:23 29/01/2020

Cô cho em hỏi thăm công tác tô trát má cửa, em vd: cửa đi D1 thì chỉ tính là 0.11*2.7*0.015*2=0.00891 chứ đâu phải lấy diện tích cửa chính cánh cửa D1: (0.75+2.7*2)*0.11=0.6765 đâu cô, nhờ cô kiểm tra lại dùm. Trân trọng cảm ơn cô


Học viên của: Kết cấu Kết cấu TT Autocad Dự toán Etabs SAP2000
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86