Chiến Đào - 20:55 05/01/2020

Cho e hỏi chút ở cuối video 7 thì mô hình ở các nút giao giữa cột dầm các tầng không có các hình tròn màu trắng sao sang video này lại có ạ.

Cho e hỏi thêm lội này là ntn ạ.

Warning: Area load transfer, Check STORY4, F19. Total loss = 0.5598 Ton. For load case TTS.

Cảm ơn a.


Học viên của: Kết cấu TT Etabs Autocad
Nguyễn Bá Mùi - 08:02 06/01/2020

Dear bạn

Chưa hiểu bạn nói vòng tròn màu trắng là gì cả. Bạn nên hiểu etabs góc độ chuyeen môn người thiết kế để hiểu rõ nó nhé chứ k hiểu theo máy móc là k ổn. Còn bạn có thể chụp hình ảnh đó lên để mình xem giair thích giúp bạn

Lỗi mà bạn đang nói nó viết tiếng anh rất rõ rồi mà. Bạn học chút tiếng anh là nắm được. vì các phần mềm đa phần dùng tiếng anh cả.

Warning: Area load transfer, Check STORY4, F19. Total loss = 0.5598 Ton. For load case TTS

Cảnh báo: Truyền tải trọng, Kiểm tra tầng 4, phần tự sàn F19. Tổng tổn thất 0.5598 Tấn. Đối với trường hợp tải trọng là TTS

OK Bạn nhé.

Trân trong!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86