Gửi thầy Mùi: Sau khi khai báo tải tườ

Vũ Văn Tân - 19:18 05/01/2020

Gửi thầy Mùi: Sau khi khai báo tải tường ở tầng 2, muốn copy lên các tầng khác thì làm như nào


Nguyễn Bá Mùi - 07:58 06/01/2020

Bạn thân mến

Etabs chưa đủ thông minh để các bạn Coppy được tải tường lên các tầng trên đâu.

Muốn coppy được các bạn chỉ có thể coppy cấu kiện (ví dụ dầm, cột, sàn,...) của tầng 2 lên tầng trên thì nó sẽ giữ nguyeen được thuộc tính của cấu kiện đó. Cụ thể là tải tường sẽ vẫn còn. Vì thế àm nếu các tầng trên giống hệt tầng 2 thì bạn nên làm tầng 2 chuẩn chỉ rồi coppy toàn bộ cấu kiện lên các tầng trên nhé.

Trân trọng!


Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn trả lời ở đây, để người hỏi có thể nhận được ngay qua email và không bị bỏ lỡ sự giúp đỡ của bạn.
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86