Hoàng Tuấn Anh - 22:00 09/12/2019

Thầy cho biết các tổ hợp nội lực trong nhà thấp tầng và nhà cao tầng để nhập mô hình nhé. Trong bài không có hướng dẫn 


Học viên của: Etabs
Nguyễn Bá Mùi - 09:43 10/12/2019

Dear bạn

Bạn đang nói gì mình k hiểu??

Mình đã có bài viết về so sánh sự khác nhau giữa tổ hợp nội lực và tổ hợp tải trọng rồi đó nhé.

Khi đi làm thực tế 99% các Tư vấn dùng là tổ hợp Tải trọng chứ k phải tổ hợp nội lực. Tổ hợp nội lực chủ yếu là khi trong trường các bạn mới làm nó thôi.

Các tổ hợp tải trọng là gì và cần có những tổ hợp gì trong bài giảng mình đã giải thích rất rõ cho các bạn rồi nhé.

Bạn xem kỹ lại để hiểu rõ hơn nhé

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86