Phần bê tông dầm, cột, vách nằm t

Cao mạnh toàn - 21:30 02/12/2019

Phần bê tông dầm, cột, vách nằm trong tấm sàn nếu KHÔNG cùng loại
cấp phối, mác bê tông với tấm sàn và không có yêu cầu phải đúc
riêng thì khi đo bóc được đo như NÀO CỐ ƠI???


Nguyễn Quốc Biên - 18:20 03/12/2019

Bạn cứ bóc riêng từ phần phù hợp với từng công tác là được bạn ạ


Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn trả lời ở đây, để người hỏi có thể nhận được ngay qua email và không bị bỏ lỡ sự giúp đỡ của bạn.
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86