Cao mạnh toàn - 21:30 02/12/2019

Phần bê tông dầm, cột, vách nằm trong tấm sàn nếu KHÔNG cùng loại
cấp phối, mác bê tông với tấm sàn và không có yêu cầu phải đúc
riêng thì khi đo bóc được đo như NÀO CỐ ƠI???


Học viên của: Dự toán
Nguyễn Quốc Biên - 18:20 03/12/2019

Bạn cứ bóc riêng từ phần phù hợp với từng công tác là được bạn ạ

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86