Nguyen Quang Phu - 14:34 29/11/2019

Bạn cho mình hỏi sao file mô hình etabs dow ở tài liệu về không mở được bằng Etabs 2016? 


Học viên của: Etabs Kết cấu TT
Nguyễn Bá Mùi - 14:44 29/11/2019

Dear bạn

File mô hình etabs trong tài liệu toàn là các mô hình ở đời etabs 9.7.4 nên đương nhiên phải mở được bằng etabs 2016. Bạn nên kiểm tra lại bản etabs 2016 hiện tại của mình bằng cách mở thử các file khác xem sao nhé.

Thường thì mới cài xong etabs 2016 không thể mở được ngay mà phải tải file ETABSTran2016 coppy vào bộ cài mới mở được nhé

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86