Nguyễn Quốc Biên - 20:31 24/11/2019

Giá thông báo là giá vật liêụ tại thờ điểm lập dự toán, chưa có cước vận chuyên như cước bôk, cước sông, cuớc ô tô. Giá hienj tại là giá sau khi đã tính hết cả cước vận chuyển và giá vật liệu

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86