chào cô, 

Cho em hỏi, e thấy

Nguyễn Quốc Biên - 20:31 24/11/2019

Giá thông báo là giá vật liêụ tại thờ điểm lập dự toán, chưa có cước vận chuyên như cước bôk, cước sông, cuớc ô tô. Giá hienj tại là giá sau khi đã tính hết cả cước vận chuyển và giá vật liệu


Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn trả lời ở đây, để người hỏi có thể nhận được ngay qua email và không bị bỏ lỡ sự giúp đỡ của bạn.
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86