lưu ngọc quyền - 15:54 22/11/2019

Thầy cho hỏi bảng tra trọng lượng riêng của các vật liệu thì tra ở đâu ạ? cam ơn thầy..!


Học viên của: Etabs Kết cấu TT
Nguyễn Bá Mùi - 19:09 22/11/2019

Dear bạn

Phần trọng lượng riêng này bạn than khảo ở

TCVN 2737-1995, TC5574-2018, ... đối với các loại vật liệu phổ thông

Gần như 90% vật liệu đều phải lấy theo catolog nhà sản xuất bạn nhé. Vì tiêu chuẩn đâu update được các chủng loại, mẫu mã....

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86