Thầy cho hỏi tại sao khi chuyển sang SAFE để t&iacut

Anh tuan - 11:20 07/11/2019

Thầy cho hỏi tại sao khi chuyển sang SAFE để tính võng dầm sàn, khai báo vật liệu theo ACI ví dụ B20 em tra bảng quy đổi thì có bảng Fcu là 172.64 KG/cm2. Còn có bảng Fcu lại là 149.5 KG/cm2. Không biết nên lấy theo cái nào vậy ạĐang tham gia: Etabs Kết cấu Kết cấu TT
Nguyễn Bá Mùi - 14:56 08/11/2019

Dear bạn

Bạn tra kết quả đúng sẽ là 172.64 của bạn nhé. THông thường B20 tương được C (20/1.2) Bạn nhé

Trân trọng!

 


mylearn
Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.

Bạn trả lời ở đây, để người hỏi có thể nhận được ngay qua email và không bị bỏ lỡ sự giúp đỡ của bạn.
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86