Nguyễn Văn Quý - 07:51 25/10/2019

mình dựng mô hình, đã gán tải. Khi kiểm tra hàm lượng thép báo o/s trong khi mình đã kiểm tra lại tải, kích thước cột không nhầm lẫn. Mình không tìm được lý do vì sao. Mong thầy giúp đỡ mình! cảm ơn  thầy!


Học viên của: Kết cấu Kết cấu TT Etabs
Nguyễn Bá Mùi - 11:36 25/10/2019

Dear bạn

Việc mô hình báo các Tiết diện CỘT O/S tức là vượt quá khả năng chịu lực của cấu kiện.

Nguyên nhân việc này có thể bạn kiểm tra một trong cấc vấn đề sau:

1. Tiết diện cột bé quá thật: Tức là chúng ta sơ bộ lực dọc sai và dẫn tới chọn tiết diện quá nhỏ

2. Khai báo sai chiều dày att trong cột (xem phần khai báo tiết diện)

3. Khai báo sai cường độ vật liệu không:  Bê tông + thép

4. Khai báo sai tải trọng tác dụng: Tĩnh tải, hoạt tải, gió,...

5. Khai báo sai tổ hợp và chọn sai tổ hợp thiết kế

6. Kiểm tra lại các liên kết chân cột,....

...................

Bạn kiểm tra lại các trường hợp trên nếu chuẩn mình nghĩ nó sẽ Ok nhé

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86