Trần Văn Điền - 07:58 20/10/2019

Thầy Mùi cho hỏi, theo thực tế thì chiều cao tầng 1 tính từ cốt dầm giằng (thường là cốt -0.05) hay là từ cốt mặt móng. Cảm ơn thầy


Học viên của: Autocad Etabs Kết cấu TT
Nguyễn Bá Mùi - 11:31 25/10/2019

Bạn thân mến

Về phương diện Kiến trúc: Chiều cao Tầng theo Kiến trúc là từ mặt cốt hoàn thiện tầng 1 (nền nhà) lên đến cốt mặt trên hoàn thiện của sàn tầng 2 bạn nhé

Về phương diện Kết cấu: Chiều cao tính toán cột tầng 1 đương nhiên sẽ phải tính từ mặt móng trở lên đến sàn tầng 2 rồi. Tuy nhiên trong khi mô hình thì các bạn nên khai báo thêm một tầng là NỀN để hiểu là và nếu có làm Cổ móng tiết diện lớn hơn vì tiện lợi cho việc mô hình và tính toán nhé

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86