Võ Thanh Tùng - 02:40 18/10/2019

Cách tính thép dầm Bẹt như thế nào Thầy,giống như dầm bình thường không


Học viên của: Kết cấu TT Dự toán
Nguyễn Bá Mùi - 09:15 18/10/2019

Dear bạn

Nguyên lý tính toán hoàn toàn giống Dầm bình thường (cấu kiện chịu uốn) bạn nhé.

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86