Le Dinh Huong - 21:51 11/04/2019

Mọi người cho mình hỏi trọng lượng đơn vị của các loại vật liệu ( ví dụ 1m3 tường xây, 1m3 vữa xây trát...) khi tính toán tải trọng được xác định như thế nào hoặc được tra trong tiêu chuẩn nào hay văn bản nào? Cám ơn mọi người.

 


Học viên của: Kết cấu Etabs
Nguyễn Bá Mùi - 22:32 11/04/2019

Dear bạn. Trọng lượng các loại cấu kiện cơ bản bạn tham khảo trong quy chuẩn về trọng lượng riêng đã được nhà nước Việt Nam quy định rõ trong công văn số: 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng về công bố Định mức vật tư trong xây dựng.

Còn các cấu kiện, loại vật liệu đặc biệt k có trong kê khai chi tiết của công văn thì các bạn lấy theo catolog, chỉ định của nhà cung cấp.

Trân trọng!

Le Dinh Huong - 09:04 12/04/2019

Trong định mức 1784 cũng có ghi là số liệu trong bảng phụ lục dùng để tính toán năng xuất xếp dỡ và vận chuyển. Không dùng trong tính toán thiết kế như vậy khi mình viện dẫn tài văn bản đó liệu có được không.

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86