VŨ QUANG DƯƠNG - 21:31 04/04/2019

thầy ơi em học online thế này hơi khó nhìn quá


Học viên của: Kết cấu Kết cấu TT
Nguyễn Quốc Biên - 15:25 06/04/2019

bạn có thể chỉnh chất lượng video HD để dễ xem nhé

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86