Nguyễn Bá Mùi - 10:40 04/04/2019

Dear bạn

Bạn đã có bản PDF rồi mà. Bạn cần bản word để làm gì nhỉ?

Bài giảng theo quy định của trung tâm không được cấp file word bạn à.. :)

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86