Hồ Sỹ Việt - 20:27 01/04/2019

Thưa thầy em thấy phần sàn trên MBKC có sàn 150 sao trong mô hình em thấy tất cả các sàn đều là sàn 100 ạ


Học viên của: Kết cấu Etabs Kết cấu TT
Nguyễn Bá Mùi - 20:34 01/04/2019

Dear bạn

Mô hình cuối cùng thì sàn chỗ sân phơi vẫn là 150 nhé. Tất cả đều đã đưa về Đúng như MBKC - bản vẽ

Có thể là trong quá trình tối ưu phương án mình đang thử để sàn dày 10 để kiểm tra.

Và mô hình các bạn đang xem là 1 giai đoạn kiểm tra điều đó.

Trân trọng!

Để trả lời bạn cần Đăng Nhập, hoặc Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản !.
Bình luận ...
Ảnh định dạng .jpg, .jpeg, .gif và kích thước <= 500KB.
0356.81.87.86