Bảng tính excel kết cấu

Mylearn.edu.vn

Chào bạn !

Hãy kích vào nút ThíchChia sẻ ủng hộ trang nhé.

Hãy đăng ký tài khoản nhận tài liệu miễn phí tại đây

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải

128. BẢNG TÍNH: FILE EXCEL TÍNH HỆ SỐ TỪ BIẾN VÀ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG - Tải Về

BẢNG TÍNH: FILE EXCEL TÍNH HỆ SỐ TỪ BIẾN VÀ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG

127. TÍNH TOÁN CHỌC THỦNG SÀN THEO TCVN 5574:2018 - Tải Về

TÍNH TOÁN CHỌC THỦNG SÀN THEO TCVN 5574:2018

126. FILE EXCEL KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CỘT TCVN 5574:2018 - Tải Về

FILE EXCEL KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CỦA CỘT TCVN 5574:2018

125. BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH (PP phân tích tĩnh lực ngang tương đương) - Tải Về

BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH (PP phân tích tĩnh lực ngang tương đương)

124. BẢNG TÍNH SÀN NẤM - Tải Về

BẢNG TÍNH SÀN NẤM

123. BẢNG TÍNH MÓNG BÈ - Tải Về

BẢNG TÍNH MÓNG BÈ

122. Bảng tính cọc khoan nhồi bê tông chính xác mới nhất 2020 - Tải Về

Bảng tính cọc khoan nhồi bê tông chính xác mới nhất 2020

121. THIẾT KẾ SÀN DỰ ỨNG LỰC - CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO - Tải Về

THIẾT KẾ SÀN DỰ ỨNG LỰC - CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO

120. FILE EXCEL TÍNH SÀN DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU KHÔNG BÁM DÍNH - Tải Về

FILE EXCEL TÍNH SÀN DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU KHÔNG BÁM DÍNH

119. EXCEL TÍNH TOÁN BỀ RỘNG VẾT NỨT CHO CẤU KIỆN CHỊU UỐN - TCVN 5574:2018 - Tải Về

EXCEL TÍNH TOÁN BỀ RỘNG VẾT NỨT CHO CẤU KIỆN CHỊU UỐN - TCVN 5574:2018

118. PHẦN MỀM TÍNH TOÁN FULL CỘT DẦM SÀN BTCT 03 - Tải Về

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN FULL CỘT DẦM SÀN BTCT 03

117. THIẾT KẾ CỘT CHỊU NÉN LỆCH TÂM - Tải Về

THIẾT KẾ CỘT CHỊU NÉN LỆCH TÂM

116. TÍNH TOÁN VÁCH HẦM PDF - Tải Về

TÍNH TOÁN VÁCH HẦM PDF

115. EXCEL TÍNH TƯỜNG VÂY - Tải Về

EXCEL TÍNH TƯỜNG VÂY

114. EXCEL TÍNH TƯỜNG CHẮN & ỔN ĐỊNH MÁI ĐẤT - Tải Về

EXCEL TÍNH TƯỜNG CHẮN & ỔN ĐỊNH MÁI ĐẤT

113. EXCEL TÍNH TƯỜNG CHẮN - Tải Về

EXCEL TÍNH TƯỜNG CHẮN

112. BẢNG EXCEL TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP - Tải Về

BẢNG EXCEL TÍNH TOÁN MÓNG CỌC ÉP

111. BẢNG TÍNH KẾT CẤU HỐ GA - Tải Về

BẢNG TÍNH KẾT CẤU HỐ GA

110. BẢNG TÍNH CẦU THANG 2 VẾ - Tải Về

 BẢNG TÍNH CẦU THANG 2 VẾ

109. BẢNG TÍNH CHỌC THỦNG SÀN THEO TCVN 5574:2018 - Tải Về

BẢNG TÍNH CHỌC THỦNG SÀN THEO TCVN 5574:2018

108. [Bảng tính] Cầu thang bộ - Tải Về

[Bảng tính] Cầu thang bộ

107. [Bảng tính] File Excel thiết kế và kiểm toán kết cấu Trụ - Tải Về

[Bảng tính] File Excel thiết kế và kiểm toán kết cấu Trụ

106. [Bảng tính] File Excel bảng tính cốt thép Dầm Sàn theo TCVN 5574-2012 - Tải Về

[Bảng tính] File Excel bảng tính cốt thép Dầm Sàn theo TCVN 5574-2012

105. Bảng tính toán bể nước ngầm hay - Tải Về

Bảng tính toán bể nước ngầm hay

104. FILE TÍNH SÀN TỰ ĐỘNG HAY - Tải Về

FILE TÍNH SÀN TỰ ĐỘNG HAY

103. FILE EXCEL TRA GIA TỐC NỀN - Tải Về

FILE EXCEL TRA GIA TỐC NỀN

102. File Excel tính cột bằng lệch tâm xiên - Tải Về

File Excel tính cột bằng lệch tâm xiên

101. FILE EXCEL TÍNH CỘT LỆCH TÂM XIÊN - Tải Về

FILE EXCEL TÍNH CỘT LỆCH TÂM XIÊN

100. FILE EXCEL TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG - Tải Về

FILE EXCEL TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG

99. FILE EXCEL TÍNH ĐỘ VÕNG SÀN - Tải Về

FILE EXCEL TÍNH ĐỘ VÕNG SÀN

98. Bảng excel tính toán đường hàn - Tải Về

Bảng excel tính toán đường hàn

97. Bảng tính xoắn dầm - Tải Về

Bảng tính xoắn dầm

96. Bảng tính toán thiết kế móng cọc - Tải Về

Bảng tính toán thiết kế móng cọc

95. Bảng tính thép dầm theo TCVN 5574-2012 -Song ngữ anh việt - Tải Về

Bảng tính thép dầm theo TCVN 5574-2012 -Song ngữ anh việt

94. Bảng tính cọc Xi măng - Đất - Tải Về

Bảng tính cọc Xi măng - Đất

93. Bảng excel tính sức chịu tải cọc khoan nhồi - Tải Về

Bảng excel tính sức chịu tải cọc khoan nhồi

92. Bảng excel tính dầm xoắn - Tải Về

Bảng excel tính  dầm xoắn

91. Bảng tính kiểm tra thép sàn bê tông cốt thép - Tải Về

Bảng tính kiểm tra thép sàn bê tông cốt thép

90. Bang tra chiều dài neo nối cốt thép - Tải Về

Bang tra chiều dài neo nối cốt thép

89. Bảng tính excel móng đơn - Tải Về

Bảng tính excel móng đơn

88. Mẫu thông kê cốt thép - Tải Về

Mẫu thông kê cốt thép

87. Tính toán cừ trong đất - Tải Về

Tính toán cừ trong đất

86. Bảng tính tải trọng gió gió động + gió tĩnh - Tải Về

Bảng tính tải trọng gió gió động + gió tĩnh

85. Bảng tính phần móng bè trên nền cọc và trên nền thiên nhiên - Tải Về

Bảng tính phần móng bè trên nền cọc và trên nền thiên nhiên

84. Bảng tính phần móng đơn, có thuyết minh - Tải Về

Bảng tính phần móng đơn, có thuyết minh

83. File excel tổ hợp nội lực cho làm đồ án bê tông cốt thép 2 - Tải Về

File excel tổ hợp nội lực cho làm đồ án bê tông cốt thép 2

82. Bảng tính thép sàn excel - Tải Về

Bảng tính thép sàn excel

81. Bảng tính gió động và động đất - Tải Về

Bảng tính gió động và động đất

80. Bảng tính gió tĩnh theo TCVN - Tải Về

Bảng tính gió tĩnh theo TCVN

79. Bảng tính móng đơn không có địa chất - Tải Về

Bảng tính móng đơn không có địa chất

78. Tính toán kiểm tra đài móng - Tải Về

Tính toán kiểm tra đài móng

77. Tính toán cấu kiện dầm BTCT - Tải Về

Tính toán cấu kiện dầm BTCT

76. LÝ THUYẾT VÀ TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI - Tải Về

LÝ THUYẾT VÀ TÍNH TOÁN BỂ NƯỚC MÁI

75. Kiểm toán cột tròn chịu nén uốn theo 2 phương theo TCVN356-2005 - Tải Về

Kiểm toán cột tròn chịu nén uốn theo 2 phương theo TCVN356-2005

74. TÍNH TOÁN SÀN BTBT - KIỂM TRA SÀN BTBT - Tải Về

TÍNH TOÁN SÀN BTBT - KIỂM TRA SÀN BTBT

73. Bảng tính sẵn kết cấu dầm super T - Tải Về

Bảng tính sẵn kết cấu dầm super T

72. Bảng Excel tính toán đoạn neo nối thép - Tải Về

Bảng Excel tính toán đoạn neo nối thép

71. Bảng excel thuyết minh tính toán móng băng dưới cột trên nền đàn hồi - Tải Về

Bảng excel thuyết minh tính toán móng băng dưới cột trên nền đàn hồi

70. Tính toán kiểm tra bu lông chịu cắt - Tải Về

Tính toán kiểm tra bu lông chịu cắt

69. Tính toán tính toán cấu kiện nghiêng chịu uốn - Tải Về

Tính toán tính toán cấu kiện nghiêng chịu uốn

68. Bảng tính kiểm tra chọc thủng sàn - Tải Về

Bảng tính kiểm tra chọc thủng sàn

67. Tính toán thép sàn - Tải Về

Tính toán thép sàn

66. Chương trình kiểm tra chịu lực, tính khối lượng, thống kê, tự động vẽ sang cad có hướng dẫn - Tải Về

Chương trình kiểm tra chịu lực, tính khối lượng, thống kê, tự động vẽ sang cad có hướng dẫn

65. Mẫu thuyết minh tính toán kết cấu - Excel - Tải Về

Mẫu thuyết minh tính toán kết cấu - Excel

64. Các phương án kết cấu nhà cao tầng - Nguyễn Bá Mùi - Tải Về

Các phương án kết cấu nhà cao tầng - Nguyễn Bá Mùi

63. Chương trình tối ưu hóa cắt thép - Tải Về

Chương trình tối ưu hóa cắt thép

62. Mẫu excel tính toán tải trọng động đất cho nhà cao tầng - Tải Về

Mẫu excel tính toán tải trọng động đất cho nhà cao tầng

61. Học Sap2000 - Tải Về

Học Sap2000

60. Tính toán sức chịu tải của cọc - Tải Về

Tính toán sức chịu tải của cọc

59. Thiết kế cầu thép - Tải Về

Thiết kế cầu thép

58. Bảng tra diện tích cốt thép - Tải Về

Bảng tra diện tích cốt thép

57. Tính toán khả năng chịu lực của cọc khoan nhồi - Tải Về

Tính toán khả năng chịu lực của cọc khoan nhồi

56. Tính toán và kiểm tra tiết diện cột - Tải Về

Tính toán và kiểm tra tiết diện cột

55. Tính toán và kiểm tra móng đơn - Tải Về

Tính toán và kiểm tra móng đơn

54. Bảng tính thép sàn - Tải Về

Bảng tính thép sàn

53. Xử lý nền đường đất yếu bằng bấc thấm - Tải Về

Xử lý nền đường đất yếu bằng bấc thấm

52. Xử lý nền đắp trên đất yếu - Tải Về

Xử lý nền đắp trên đất yếu

51. Tính lún nền đáp trên đất yếu - Tải Về

Tính lún nền đáp trên đất yếu

50. Tính lún theo các phương pháp khác nhau - Tải Về

Tính lún theo các phương pháp khác nhau

49. Tính toán sơ bộ tiết diện các cấu kiện - Tải Về

Tính toán sơ bộ tiết diện các cấu kiện

48. Đánh giá liên kết bản đế chân cột thép - Tải Về

Đánh giá liên kết bản đế chân cột thép

47. Tính toán xà gồ - Tải Về

Tính toán xà gồ

46. Bảng tính cốp pha CỘT - DẦM - SÀN - Tải Về

Bảng tính cốp pha CỘT - DẦM - SÀN

45. Tính toán độ võng đâm công xôn - Tải Về

Tính toán độ võng đâm công xôn

44. Tính toán độ võng đâm 2 đầu ngàm - Tải Về

Tính toán độ võng đâm 2 đầu ngàm

43. Bảng tính thiết kế cốt thép vách cứng - Tải Về

Bảng tính thiết kế cốt thép vách cứng

42. Bảng tính nước ngoài - Tải Về

Bảng tính nước ngoài

41. Thiết kế vách cứng - Tải Về

Thiết kế vách cứng

40. Bảng tính BTCT-356-2005 - Tải Về

Bảng tính BTCT-356-2005

39. Tinh toán sức chịu tải của cọc - Tải Về

Tinh toán sức chịu tải của cọc

38. Tính lún móng nông - Tải Về

Tính lún móng nông

37. Tính toán dầm super T - Tải Về

Tính toán dầm super T

36. Bảng tính cấu kiện cơ bản - Tải Về

Bảng tính cấu kiện cơ bản

35. Tinh sức kháng của coc khoan nhồi-22TCN 272-05 - Tải Về

Tinh sức kháng của coc khoan nhồi-22TCN 272-05

34. File EXCEL thiết kế sàn BTCT - Tải Về

File EXCEL thiết kế sàn BTCT

33. BẢNG TÍNH THÉP CỘT - Tải Về

BẢNG TÍNH THÉP CỘT

32. BẢNG TÍNH THÉP DẦM - Tải Về

BẢNG TÍNH THÉP DẦM

31. File tính excel kết cấu khá đầy đủ các phần - Tải Về

File tính excel kết cấu khá đầy đủ các phần

30. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN - Tải Về

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN

29. Tính thép dầm - Tải Về

Tính thép dầm

28. BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT (PP TLNTĐ) - Tải Về

BẢNG TÍNH TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT (PP TLNTĐ)

27. Tính thép cột 2 phương - Tải Về

Tính thép cột 2 phương

26. Bảng tính thép dầm - Tải Về

Bảng tính thép dầm

25. BẢNG TÍNH SÀN 20130325 - Tải Về

BẢNG TÍNH SÀN 20130325

24. Bảng tính cốt thép sàn - Tải Về

Bảng tính cốt thép sàn

23. TÍNH TOÁN ĐỘ VÕNG VÀ BỀ RỘNG KHE NỨT - Tải Về

 TÍNH TOÁN ĐỘ VÕNG VÀ BỀ RỘNG KHE NỨT

22. Chương trình tính toán và thiết kế BTCT - Tải Về

Chương trình tính toán và thiết kế BTCT

21. Chương trình tính toán nhà thép tiền chế - Tải Về

Chương trình tính toán nhà thép tiền chế

20. Ứng dụng Excel vào tính toán kết cấu cầu đường - Tải Về

Ứng dụng Excel vào tính toán kết cấu cầu đường

19. Sổ tay tra vật liệu kết cấu - Tải Về

Sổ tay tra vật liệu kết cấu

18. Tính toán móng chân vịt (móng phối hợp) - Tải Về

Tính toán móng chân vịt (móng phối hợp)

17. Tổng hợp bảng tính Excel Xây dựng phần 01 - Tải Về

Tổng hợp bảng tính Excel Xây dựng phần 01

16. File Excel tính cừ Larsen - Tải Về

File Excel tính cừ Larsen

15. Bảng tính toán móng băng - Tải Về

Bảng tính toán móng băng

14. Tính toán móng bè trên nền cọc - Tải Về

Tính toán móng bè trên nền cọc

13. Bảng tính toán thiết kế đài móng cọc - Tải Về

Bảng tính toán thiết kế đài móng cọc

12. Bảng tính cột bê tông cốt thép tự động - Tải Về

Bảng tính cột bê tông cốt thép tự động

11. Chương trình tính toán và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép siêu đầy đủ - Tải Về

Chương trình tính toán và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép siêu đầy đủ

10. Bảng Excel tính toán cột dầm sàn vách - Tải Về

Bảng Excel tính toán cột dầm sàn vách

9. Bảng excel móng đơn chuẩn - Tải Về

Bảng excel móng đơn chuẩn

8. Chương trình tính thép sàn - Tải Về

Chương trình tính thép sàn

7. File Excel tính cốt thép vách bằng biểu đồ tương tác theo TCVN 5574-2012 sử dụng nội lực từ Etabs - Tải Về

File Excel tính cốt thép vách bằng biểu đồ tương tác  theo TCVN 5574-2012 sử dụng nội lực từ Etabs

6. Phân tích và thiết kế chống động đất - Tải Về

Phân tích và thiết kế chống động đất

5. Bảng Tính Cốt Thép Sàn Theo Bảng Tra - Tải Về

Bảng Tính Cốt Thép Sàn Theo Bảng Tra

4. Bảng tính thép sàn theo TCXDVN 5574-2012 - Tải Về

Bảng tính thép sàn theo TCXDVN 5574-2012

3. TẢI TRỌNG & TỔ HỢP TẢI TRỌNG:(TCVN2737-1995) - Tải Về

TẢI TRỌNG & TỔ HỢP TẢI TRỌNG:(TCVN2737-1995)

2. Thiết kế cột chịu nén lệch tâm - Tải Về

Thiết kế cột chịu nén lệch tâm

1. Chương trình tính cốt thép đầy đủ các cấu kiện và tải tọng - Tải Về

Chương trình tính cốt thép đầy đủ các cấu kiện và tải tọng

Đang cập nhập thêm ...

Bạn có thấy chia sẻ của trang này hữu ích không ạ ?

Hãy Thích (Like) để theo dõi những chia sẻ trên Fanpage Tài liệu ngành xây dựng nhé.

Kich vào NÚT " Yêu cầu tài liệu " bên dưới, để được gửi những tài liệu mà bạn đang cần


Bình luận Facebook

0356.81.87.86